Sinh hoạt hè của con CBCNV Công ty Thủy điện Sơn La năm 2019    
Cập nhật: 16/09/2019 08:19

Ban nữ công Công đoàn Công ty thủy điện Sơn La phối hợp cùng Đoàn thanh niên đã lập kế hoạch tổ chức sinh hoạt hè cho các cháu thiếu nhi là con CBCNV của Công ty từ cuối tháng 6/2019 đến tháng 8/2019

Membership Membership:
Latest New User Latest: Nguyễn Tuấn Dũng
Past 24 Hours Past 24 Hours: 0
Prev. 24 Hours Prev. 24 Hours: 0
User Count Overall: 51

Online Now Online Now:
Số người đang online: 10
Thành viên: 0
Tổng số: 10
People Online People Online:
Visitors Visitors:
Members Members:
Total Total:
Tổng số lượt truy cập:
277134