Khai mạc Khóa tập huấn nghiệp vụ bảo vệ    
Cập nhật: 28/10/2018 03:52
Xem lịch sử tin bài
Khai mạc Khóa tập huấn nghiệp vụ bảo vệ


Ảnh minh họa


Ảnh: Lê Hồng Hà


Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang