ĐỒ THỊ XU HƯỚNG TAI NẠN CHẾT NGƯỜI 5 NĂM    
Cập nhật: 08/03/2021 04:20
Xem lịch sử tin bài
ĐỒ THỊ XU HƯỚNG TAI NẠN CHẾT NGƯỜI 5 NĂM

ĐỒ THỊ XU HƯỚNG TAI NẠN CHẾT NGƯỜI 5 NĂM

Đơn vị

Công ty Thủy điện Sơn La

Năm

2016

2017

2018

2019

2020

Số người chết khi làm việc

0

0

0

0

0

 


Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang