ĐỒ THỊ PHÂN LOẠI THEO NGUYÊN NHÂN TAI NẠN    
Cập nhật: 08/03/2021 04:31
Xem lịch sử tin bài
ĐỒ THỊ PHÂN LOẠI THEO NGUYÊN NHÂN TAI NẠN

ĐỒ THỊ PHÂN LOẠI THEO NGUYÊN NHÂN TAI NẠN

Đơn vị

Công ty Thủy điện Sơn La

Năm

2019

2020

Điện

0

0

Ngã cao

0

0

Giao thông

0

0

Cơ thủy nhiệt hóa

0

0

Khác

0

0

 

 

 


Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang