TỔNG HỢP NHÂN LỰC AN TOÀN    
Cập nhật: 11/03/2021 10:40
Xem lịch sử tin bài
TỔNG HỢP NHÂN LỰC AN TOÀN

TỔNG HỢP NHÂN LỰC AN TOÀN

 

Đơn vị: Công ty Thủy điện Sơn La

 Năm 2020

ATVSLĐ Chuyên trách

ATVSLĐ Ban chuyên trách

ATVSV

AT PCCC

AT PCTT

06 tháng

Năm

06 tháng

Năm

06 tháng

Năm

06 tháng

Năm

06 tháng

Năm

2

2

0

0

25

25

2

2

2

2

 


Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang