TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG NGƯỜI ĐƯỢC ĐÀO TẠO    
Cập nhật: 11/03/2021 10:44
Xem lịch sử tin bài
TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG NGƯỜI ĐƯỢC ĐÀO TẠO

TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG NGƯỜI ĐƯỢC ĐÀO TẠO

 

Đơn vị: Công ty Thủy điện Sơn La.

 Năm: 2020

 

06 THÁNG

ATĐ

ATVSLĐ

PCCC&CNCH

B2

B3

B4

B5

N1

N2

N3

N4

N5

N6

PCCC

CNCH

50

9

143

60

0

0

0

120

0

0

405

405

 

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang