TỔNG HỢP CHI PHÍ THỰC HIỆN ATVSLĐ    
Cập nhật: 11/03/2021 10:45
Xem lịch sử tin bài
TỔNG HỢP CHI PHÍ THỰC HIỆN ATVSLĐ

TỔNG HỢP CHI PHÍ THỰC HIỆN ATVSLĐ

 

Đơn vị: Công ty Thủy điện Sơn La

Năm 2020.

 

TT

Nội dung

Kế hoạch

06 tháng

Cả năm

1

Biện pháp KTAT

1,155

0

1,154

2

Biện pháp KTVS

4,630

0

4,630

3

Phương tiện BVCN

216

0

216

4

Chăm sóc sức khỏe

729

400

329

5

Tuyên truyền, huấn luyện

423

178

245

6

Chi phí khác (ĐGRR, PCTT, PCCC)

2592

73

2591

 

 

 

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang