Công ty Thủy điện Sơn La Hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021    
Cập nhật: 28/03/2021 09:08
Xem lịch sử tin bài
Công ty Thủy điện Sơn La Hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021
Hình ảnh treo băng rôn tuyên truyền hưởng ứng Chiến dịch giờ Trái đất năm 2021 tại Nhà máy thủy điện Lai Châu

Thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại Văn bản số 1143/EVN-TT+KD ngày 12/3/2021 về việc phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021. Công ty Thủy điện Sơn La đã xây dựng kế hoạch hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021 theo Văn bản số 378/TĐSL-KTAT đảm bảo cách thức hưởng ứng thiết thực, hiệu quả và phù hợp với tình hình dịch bệnh COVID-19.

Giờ Trái đất là sáng kiến của Tổ chức quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên (WWF) nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng trên toàn thế giới. Năm 2021 sự kiện tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái đất sẽ diễn ra từ 20h30 đến 21h30 thứ 7 ngày 27/3/2021 trên phạm vi toàn quốc. 


Trước tốc độ mất đa dạng sinh học với tốc độ chưa từng có và sự suy thoái nghiêm trọng của thiên nhiên tại Việt Nam, chủ đề của chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021 với tên gọi “Lên tiếng vì thiên nhiên” để kêu gọi tất cả mọi người cùng tập trung vào thực hiện tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải khí nhà kính và không còn rác nhựa trong môi trường tự nhiên. Công ty Thủy điện Sơn La đã thực hiện nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả hưởng ứng Chiến dịch giờ Trái đất năm 2021 như tổ chức cuộc thi trực tuyến trên hệ thống E-Learning với những câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu các kiến thức về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả; lịch sử về Giờ Trái đất và bảo vệ môi trường với sự tham gia của toàn bộ các CBCNV mục đích nâng cao sự hiểu biết của CBCNV nhằm hướng tới tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải khí nhà kính và không còn rác nhựa trong môi trường tự nhiên.

 

Cuộc thi trực tuyến trên hệ thống E-Learning

 
Đồng thời Công ty thực hiện đăng banner hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021 trên hệ thống Website nội bộ Công ty, trên fanpage mạng xã hội Facebook Công ty để tuyên truyền, vận động các CBCNV tham gia hưởng ứng. Thông qua các cách thức tuyên truyền trực tuyến không những chỉ tuyên tuyên truyền đến các CBCNV mà còn tuyên truyền đến người thân, bạn bè của mỗi CBCNV cùng tham gia hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021.

 

Hình ảnh đăng banner hưởng ứng Chiến dịch trên Website Công ty

 

Bên cạnh đó, Công ty thực hiện treo băng rôn tuyên truyền hưởng ứng tại các địa điểm NMTĐ Sơn La, Lai Châu; khu điều hành sản xuất Công ty tại Nậm Nhùn, Mường La và trụ sở TP Sơn La. Đồng thời 100% CBCNV đã thực hiện tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết vào thời gian diễn ra sự kiện tắt đèn hưởng ứng giờ Trái đất năm 2021 từ 20h30 đến 21h30 thứ 7 ngày 27/3/2021.

Hình ảnh treo băng rôn tuyên truyền hưởng ứng Chiến dịch giờ Trái đất năm 2021 tại NMTĐ Sơn La
Hình ảnh treo băng rôn tuyên truyền hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021 tại Trụ sở Công ty thủy điện Sơn La
Hình ảnh treo băng rôn tuyên truyền hưởng ứng Chiến dịch giờ Trái đất năm 2021 tại KHĐSX Công ty tại Mường La
Hình ảnh treo băng rôn tuyên truyền hưởng ứng Chiến dịch giờ Trái đất năm 2021 tại KHĐSX Công ty tại Nậm Nhùn

 

Bài viết: Nguyễn Văn Tiệp (B) - Phòng Kỹ thuật An toàn

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang