Công tác chuẩn bị PCTT&TKCN Công ty Thủy điện Sơn La năm 2021 và Hưởng ứng “Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai 15-22/5/2021” và kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống PCTT    
Cập nhật: 22/05/2021 02:37
Xem lịch sử tin bài
Công tác chuẩn bị PCTT&TKCN Công ty Thủy điện Sơn La năm 2021 và Hưởng ứng “Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai 15-22/5/2021” và kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống PCTT
Công ty Thủy điện Sơn La treo băng rôn Hưởng ứng “Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai 15-22/5/2021”

Thực hiện Chỉ thị số 1690/CT-EVN ngày 05/4/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về công tác Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn năm 2021 và Văn bản số 2366/EVN-AT ngày 7/5/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc Hưởng ứng “Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai 15-22/5/2020” và kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống PCTT. Công ty Thủy điện Sơn La đã thực hiện xây dựng Kế hoạch triển khai công tác PCTT&TKCN năm 2021, Kế hoạch hưởng ứng “Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai 15-22/5/2020” và kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống PCTT.

Công trình thủy điện Sơn La, Lai Châu là hai Công trình quan trọng liên quan an ninh Quốc gia và có vai trò quan trọng trong cắt lũ đảm bảo an toàn cho vùng hạ du công trình. Ngay từ đầu năm 2021 công tác chuẩn bị triển khai PCTT&TKCN được Ban Giám đốc Công ty đặc biệt chú trọng, tính đến nay công tác chuẩn bị với phương châm “04 tại chỗ” (Chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; vật tư, phương tiện và kinh phí tại chỗ; hậu cần tại chỗ) và “3 sẵn sàng” (Chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả) đã cơ bản đảm bảo đáp ứng yêu cầu, kịp thời ứng phó khi có thiên tai xảy ra. Công ty đã thực hiện xây dựng kế hoạch triển khai công tác PCTT&TKCN trong đó có phân giao công việc cụ thể đến từng đơn vị để tổ chức triển khai có hiệu quả; Kiện toàn Ban chỉ huy, các đội xung kích PCTT&TKCN Công ty; Lập các báo cáo hiện trạng an toàn đập trước mùa mưa lũ; Xây dựng và ban hành phương án ứng phó thiên tai; Phương án ứng cứu thông tin khi có sự cố mất thông tin trong mùa mưa lũ; Tổ chức duy tu, bảo dưỡng các công trình xả lũ; Kiểm tra hệ thống tiếp địa, chống sét; Kiểm tra nhà ở, các nhà kho,…nhằm sẵn sàng ứng phó khi có sự cố thiên tai xảy ra.

 

  Trước diễn biến vô cùng phức tạp của đại dịch Covid-19, Công ty đã thực hiện nghiêm túc các quy định của Chính phủ, các địa phương tỉnh Sơn La, Lai Châu và EVN về thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 hiệu quả nhất nhưng vẫn đảm bảo sản xuất an toàn, ổn định hai nhà máy thủy điện Sơn La và Lai Châu. Đồng thời Công ty đã thực hiện tuyên truyền mục đích, ý nghĩa về “Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai 15-22/5/2020” và kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống PCTT như treo băng rôn tại các địa điểm Công ty quản lý, tuyên truyền trên hệ thống Website Công ty, hệ thống Eoffice về các quy định pháp luật, các kiến thức về phòng, chống thiên tai, cổ vũ tinh thần cho cán bộ công nhân viên trong công tác phòng, chống thiên tai để sẵn sàng ứng phó với các sự cố, thiên tai xảy ra, đảm bảo công trình thủy điện Sơn La, Lai Châu mà Công ty quản lý vận hành an toàn, hiệu quả.


Dưới đây là một số hình ảnh về công tác triển khai PCTT&TKCN Công ty năm 2021 và hưởng ứng “Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai 15-22/5/2021” và kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống PCTT:

 


Treo băng rôn hưởng ứng tại trước nhà tiền sảnh NMTĐ Sơn La

 

Thực hiện bảo dưỡng, nâng/hạ cửa VCXM NMTĐ Lai Châu

trước mùa mưa lũ năm 2021

 

Đồng chí Lưu Khánh Toàn - Phó Giám đốc/Phó trưởng ban chỉ huy PCTT&TKCN Công ty thực hiện kiểm tra tình trạng hoạt động của trạm máy phát Diesel tại NMTĐ Lai Châu

 

Bài viết: Nguyễn Văn Tiệp (B) - PXVH Lai Châu

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang