Các bài viết về chuyển đổi số trong EVN, EVNGENCO3, Điện lực miền Nam    
Cập nhật: 29/06/2021 08:54
Xem lịch sử tin bài
Các bài viết về chuyển đổi số trong EVN, EVNGENCO3, Điện lực miền Nam

1. EVN- Đẩy nhanh qua trình chuyển đổi số; 2. EVNGENCO 3 tập trung thực hiện chuyển đổi số trong nhiều lĩnh vực; 3. Điện lực miền Nam tích cực chuyển đổi số phục vụ khách hàng

1. EVN: Đẩy nhanh qua trình chuyển đổi số

 

Thực hiện năm chủ đề chuyển đổi số, cũng như phấn đấu trở thành doanh nghiệp số vào năm 2025, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã đưa ra nhiều giải pháp để đạt được những mục tiêu đề ra.

 

Quyết liệt vào cuộc

 

Cụ thể, ông Trần Đình Nhân - Tổng giám đốc EVN- cho biết, EVN phấn đấu trở thành doanh nghiệp số vào năm 2025, trong đó chuyển đổi số hoàn thành năm 2022.

 

EVN phấn đấu trở thành doanh nghiệp số vào năm 2025, trong đó chuyển đổi số hoàn thành năm 2022


Để đạt được mục tiêu trên, Đảng ủy EVN tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn thể, tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động trong công tác chuyển đổi số. Rà soát, sửa đổi, ban hành mới và thực hiện các quy trình, quy định phù hợp với xu thế chuyển đổi số và ứng dụng các thành tựu của Cách mạng công nghiệp (CMCN) 4.0. Đồng thời, nghiên cứu ban hành các quy định, quy trình và cơ chế khuyến khích các đơn vị, cá nhân đẩy mạnh chuyển đổi số cũng như khởi nghiệp sáng tạo. Tập trung nguồn lực xác định nhiệm vụ và phát triển các trọng tâm chuyển đổi số đối với từng lĩnh vực như: Sản xuất điện, kinh doanh và dịch vụ khách hàng, đầu tư xây dựng và quản trị nội bộ…

 

Trên thực tế, từ nhiều năm qua, EVN đã xây dựng kế hoạch chuyển đổi số, điển hình là Đề án “Nghiên cứu, phát triển, ứng dụng công nghệ của cuộc CMCN 4.0 vào hoạt động sản xuất, kinh doanh của EVN”. EVN đã thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ công tác triển khai đề án; đầu tư mạnh mẽ cho hạ tầng, nhân lực công nghệ thông tin và an ninh bảo mật; triển khai quán triệt, đào tạo nâng cao nhận thức cho cán bộ công nhân viên… Nhờ đó, đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Điển hình năm 2020, thời gian giải quyết các thủ tục cấp điện trung áp bình quân giảm còn 3,5 ngày, bằng 50% so với chỉ tiêu giao (7 ngày); tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt ước đạt 70%, vượt 10% so kế hoạch; tỷ lệ tiền điện thanh toán không dùng tiền mặt toàn EVN đạt kế hoạch giao (90%).

 

Số hóa các dịch vụ điện

 

Nhằm đưa đến các dịch vụ tiện ích cho khách hàng thông qua môi trường số hóa, mới đây EVN đã ban hành Quyết định số 353/QĐ-EVN quy định về các nhóm dịch vụ điện. Theo đó, hình thức cung cấp dịch vụ sẽ theo hai phương thức trực tuyến và trực tiếp kết hợp trực tuyến.

 

Cụ thể, với hình thức trực tuyến, khách hàng sử dụng dịch vụ điện qua môi trường mạng từ đăng ký dịch vụ, cung cấp hồ sơ (tập tin điện tử), thanh toán chi phí (chuyển khoản, Internet/Mobile/SMS banking, ví điện tử,…) và xác nhận điện tử bằng chứng thư số hoặc mã OTP. Với hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, với khách hàng chưa đủ điều kiện thực hiện trực tuyến hoàn toàn, áp dụng tối đa các bước có đủ điều kiện thực hiện hình thức trực tuyến kết hợp với hình thức trực tiếp.

 

Quyết định này cũng quy định nhiều thông tin hữu ích cho khách hàng về ký hợp đồng mua bán điện theo hình thức điện tử; đặt cọc tiền hoặc bảo lãnh ngân hàng đối với khách hàng đăng ký hoặc có sản lượng điện tiêu thụ bình quân từ 1.000.000 kWh/tháng trở lên; các quy định về giao dịch, chứng thực… Tuy nhiên, dù bằng hình thức nào, khách hàng cũng được nhân viên giao dịch EVN hỗ trợ đầy đủ, nhiệt tình.

 

Ông PHẠM TẤN CÔNG - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương: Nếu EVN chuyển đổi số thành công sẽ dẫn dắt các doanh nghiệp khác, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số của đất nước nhanh hơn, mạnh hơn.

 

Tác giả: Đình Dũng                                                                                                                            

Nguồn: https://congthuong.vn/evn-day-nhanh-qua-trinh-chuyen-doi-so-154824.html

 

2. EVNGENCO 3 tập trung thực hiện chuyển đổi số trong nhiều lĩnh vực

 

Nhằm mang lại hiệu qủa trong sản xuất kinh doanh, Tổng công ty Phát điện 3 (EVNGENCO 3) tập trung thực hiện chuyển đổi số trong các lĩnh vực trọng yếu như quản trị, vận hành, sửa chữa tại các nhà máy điện.

 

Để thực hiện chương trình chuyển đổi số đạt hiệu qủa, EVNGENCO 3 vừa phối hợp với Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS) tổ chức chương trình đào tạo chuyển đổi, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số cho các lãnh đạo, cán bộ của EVNGENCO 3.

 

Ông Lê Văn Danh - Tổng Giám đốc EVNGENCO 3 - cho biết, việc chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ 4.0 trong công tác quản trị, quản lý vận hành, sửa chữa các nhà máy điện của EVNGENCO 3 đã mang lại hiệu quả rất tích cực cho từng đơn vị cũng như Tổng Công ty.

 

Chẳng hạn như nhật ký vận hành điện tử, văn phòng điện tử e - office; quản lý kho vật tư bằng mã vạch, kiểm tra xác định hư hỏng thiết bị lò hơi bằng hình ảnh từ fly cam, ứng dụng các phần mềm quản lý ERP… đã được áp dụng. Ông Danh cho rằng, triển khai chuyển đổi số sẽ là một bước hệ thống các hoạt động được số hóa, ứng dụng công nghệ mới nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, năng suất lao động và quản trị của đơn vị và cần được đẩy nhanh thực hiện.

 

Thông qua đào tạo, theo ông Danh, chương trình đã giúp cán bộ công nhân viên của EVNGENCO 3 hiểu rõ hơn các vấn đề cốt lõi về chuyển đổi số, các công nghệ phục vụ để chuyển đổi, chuyển đổi số đã và đang diễn ra như thể nào và ảnh hưởng của nó đến hoạt động của doanh nghiệp.

 

EVNGENCO 3 vận hành nhà máy nhiệt điện bằng số hoá


Thực hiện theo chủ đề năm 2021 do Tập đoàn Điện lực Việt Nam phát động, chuyển đổi số đã trở thành một trong những mục tiêu quan trọng của EVNGENCO 3 trong năm nay. Theo đó, EVNGENCO 3 cam kết 100% lãnh đạo, cán bộ công nhân viên sẽ cùng tham gia vào chuyển đổi số, đẩy mạnh công tác chuẩn bị thiết lập và vận hành hệ thống hạ tầng số và hạ tầng an ninh bảo mật đáp ứng yêu cầu cho công tác chuyển đổi số và đảm bảo an toàn, an ninh thông tin.

 

Tại EVNGENCO 3, bên cạnh áp dụng những phần mềm dùng chung của EVN trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh ( như ERP, PMIS, E-Office, EVNHES, HRMS, IMIS…) EVNGENCO 3 còn xây dựng và áp dụng nhiều ứng dụng thiết thực như ứng dụng chữ ký, phòng họp không giấy E-Cabinet; các phần mềm: ghi thông số nhật ký vận hành điện tử của các nhà máy điện trên mobile, kiểm kê vật tư bằng mã vạch trên mobile, quản lý thiết bị đường khí nóng của các nhà máy điện tuabin khí…

 

Năm 2021, EVNGENCO 3 đã xây dựng kế hoạch chuyển đổi số trên các lĩnh vực quản trị, quản lý kỹ thuật, đầu tư xây dựng, quản lý dự án, công nghệ thông tin và viễn thông. Tiêu biểu như ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để khai thác kho dữ liệu tập trung, phân tích trích xuất thông tin tự động; xây dựng hệ thống quản lý công tác vận hành - sửa chữa các nhà máy điện trên thiết bị Mobile; hoàn thiện hệ thống quan trắc thuỷ văn, kết hợp bản tin dự báo thời tiết các lưu vực và ứng dụng AI phục vụ cho công tác quản lý vận hành các hồ chứa, nhà máy và cảnh báo lũ cho vùng hạ du các nhà máy thủy điện.

 

 Tác giả: Trần Thế                                                                                                                         

Nguồn: https://congthuong.vn/evngenco-3-tap-trung-thuc-hien-chuyen-doi-so-trong-nhieu-linh-vuc-155654.html

 

3. Điện lực miền Nam tích cực chuyển đổi số phục vụ khách hàng

 

EVNSPC tập trung số hóa tất cả các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ khách hàng, tài chính, nhân lực... nhằm tối ưu hóa lợi ích cho khách hàng.

 

Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) tiếp tục khởi động số hóa theo chủ đề "Tích cực tham gia chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam và nâng cao công tác đầu tư xây dựng trong Tổng công ty Điện lực miền Nam". Đây là hoạt động nối tiếp những thành tựu trong sản xuất kinh doanh và chuyển đổi số trước đó của doanh nghiệp này.

 

Đại diện EVNSPC cho biết, mục tiêu chương trình là tích hợp công nghệ kỹ thuật số, mô hình quản trị phù hợp vào sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, tài chính, gia tăng hiệu quả hoạt động, đổi mới sáng tạo, tối ưu chi phí. Từ đó nâng cao trải nghiệm và mức độ hài lòng cho khách hàng. Với mục tiêu này, đến hết năm 2022, EVNSPC phấn đấu chuyển đổi thành doanh nghiệp hoạt động theo mô hình doanh nghiệp số.

 

Để hoàn thành chuyển đổi số trong kinh doanh và dịch vụ khách hàng, EVNSPC xác định cải thiện trải nghiệm số của khách hàng và người dùng cuối, tăng sự hài lòng, gắn kết trong thị trường bán lẻ điện cạnh tranh. Thứ hai, chuyển đổi mô hình kinh doanh để đồng bộ hóa quá trình số hóa của xã hội, đối tác, mở ra cơ hội hợp tác trên nền tảng kỹ thuật số, giảm chi phí, tăng năng suất lao động. Tiếp đó, đơn giản hóa quản lý và cung cấp dịch vụ qua chu trình hoạt động trên nền tảng số, nâng cao tỷ lệ tự động hóa chăm sóc khách hàng. Cuối cùng là phân tích, điều hành, giám sát hoạt động kinh doanh, dịch vụ khách hàng trên dữ liệu, xử lý thông tin nhằm thấu hiểu khách hàng, đưa ra quyết định điều hành hiệu quả, tạo lợi thế cạnh tranh.

 

Trước đó, EVNSPC đã thành lập Ban chỉ đạo triển khai kế hoạch chuyển đổi số trong tất cả lĩnh vực hoạt động giai đoạn năm 2021-2022, định hướng đến năm 2025, ưu tiên chuyển đổi số lĩnh vực kinh doanh và dịch vụ khách hàng. Trong đó, nội dung chính bao gồm chuyển đổi toàn bộ hình thức thu tiền điện tại nhà, thu trực tiếp tại cơ sở sử dụng điện... sang thanh toán điện tử không dùng tiền mặt. Việc sử dụng dịch vụ điện theo phương thức điện tử cũng được đánh giá thuận lợi, nhanh chóng, chuẩn xác và an toàn trong giao dịch, phù hợp với yêu cầu phòng chống Covid-19 hiện nay.

 

Ngành điện miền Nam cung cấp nhiều dịch vụ điện theo phương thức điện tử.

 

Tổng đài 19001006 và 19009000 của Trung tâm chăm sóc khách hàng Điện lực miền Nam trở thành kênh chủ đạo cung cấp thông tin, hướng dẫn, tư vấn yêu cầu về điện. Khách hàng và người dân có thể yêu cầu cấp mới, thay đổi thông tin hợp đồng mua bán, sửa chữa, giải quyết khiếu nại về hóa đơn, chỉ số điện năng, thanh toán không dùng tiền mặt...

 

Đại diện EVNSPC cho rằng, nỗ lực chuyển tải thông tin dịch vụ của ngành điện sẽ giúp khách hàng nhận thức lợi ích về sử dụng điện hiệu quả, tiết kiệm. Từ đó, khách hàng sẽ thực hiện đúng cam kết trên hợp đồng mua bán điện, tin tưởng vào hoạt động của công ty.

 

EVNSPC tập trung chuyển đổi số trong nhiều lĩnh vực, hướng đến trở thành doanh nghiệp hoạt động theo mô hình doanh nghiệp số.

 

"Chúng tôi đảm bảo phục vụ điện an toàn, ổn định, dịch vụ phù hợp với lợi ích của khách hàng, còn nhân viên Điện lực miền Nam sẽ là tuyên truyền viên tư vấn, hướng dẫn cài đặt, sử dụng dịch vụ điện theo phương thức điện tử trên thiết bị số", đại diện EVNSPC cho biết.

 

Doanh nghiệp này cũng phấn đấu trên 99% khách hàng đều có đầu mối, phương thức liên hệ để yêu cầu giải quyết, tư vấn về điện qua Tổng đài trung tâm chăm sóc khách hàng (19001006 và 19009000). Tại tất cả điểm thu tiền điện, Điện lực miền Nam trang bị bộ nhận diện điểm thu và thiết bị ứng dụng thanh toán tiền điện theo phương thức điện tử.

 

Người dân tại Châu Thành, Hậu Giang dùng ứng dụng CSKH EVNSPC để tra cứu các thông tin về sử dụng điện.


Doanh nghiệp còn tăng cường tỷ lệ khách hàng cài đặt, sử dụng ứng dụng (App) chăm sóc khách hàng của EVNSPC, tăng tỷ lệ khách hàng dùng dịch vụ điện qua Email, App hoặc Zalo lên hơn 60%. Trong đó, ứng dụng Zalo hướng đến 99% hộ sử dụng điện đều được truyền thông về dịch vụ, thông tin tiết kiệm điện hiệu quả, chủ trương về kinh doanh và dịch vụ khách hàng.

 

Tác giả: Hà Thanh                                                                                                                             

Nguồn: https://vnexpress.net/dien-luc-mien-nam-tich-cuc-chuyen-doi-so-phuc-vu-khach-hang-4259808.html

 

- PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN (s/t) -

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang