BÁO CÁO TỔNG HỢP SỐ LIỆU VỀ BẢO VỆ AN TOÀN CÔNG TRÌNH VÀ LƯỚI ĐIỆN    
Cập nhật: 11/03/2021 10:50
Xem lịch sử tin bài
BÁO CÁO TỔNG HỢP SỐ LIỆU VỀ BẢO VỆ AN TOÀN CÔNG TRÌNH VÀ LƯỚI ĐIỆN

BÁO CÁO TỔNG HỢP SỐ LIỆU VỀ BẢO VỆ AN TOÀN CÔNG TRÌNH VÀ LƯỚI ĐIỆN

Đơn vị: Công ty Thủy điện Sơn La

 Năm: 2020

TT

Kết quả điều tra vi phạm

Số vụ tai nạn, sự cố xảy ra do vi phạm

Kế hoạch

Đột xuất

Sự cố

Tai nạn

Tổng số biên bản kiểm tra

Số vụ vi phạm

Tổng số Biên bản kiểm tra

Số vụ vi phạm

Số vụ

Thiệt hại (tr VND)

Số vụ

Nhẹ

Nặng

Chết

Tổng

Đã xử lý

Chưa xử lý

 

Tổng

Đã xử lý

Chưa xử lý

 

 

 

 

 

 

1

 

0

 

 

4

0

 

 

0

 

 

 

 

 

2

 

0

 

 

5

0

 

 

0

 

 

 

 

 

3

 

0

 

 

5

0

 

 

0

 

 

 

 

 

4

 

0

 

 

6

0

 

 

0

 

 

 

 

 

5

2

0

0

0

6

0

 

 

0

 

 

 

 

 

6

 

0

 

 

10

0

 

 

0

 

 

 

 

 

7

 

0

 

 

6

0

 

 

0

 

 

 

 

 

8

 

0

 

 

6

0

 

 

0

 

 

 

 

 

9

2

0

 

 

8

0

 

 

0

 

 

 

 

 

10

 

0

 

 

6

0

 

 

0

 

 

 

 

 

11

 

0

 

 

8

0

 

 

0

 

 

 

 

 

12

 

0

 

 

7

0

 

 

0

 

 

 

 

 

Năm

4

 

 

 

77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đơn vị: Công ty Thủy điện Sơn La

Năm: 2021

TT

Kết quả điều tra vi phạm

Số vụ tai nạn, sự cố xảy ra do vi phạm

Kế hoạch

Đột xuất

Sự cố

Tai nạn

Tổng số biên bản kiểm tra

Số vụ vi phạm

Tổng số Biên bản kiểm tra

Số vụ vi phạm

Số vụ

Thiệt hại (tr VND)

Số vụ

Nhẹ

Nặng

Chết

Tổng

Đã xử lý

Chưa xử lý

 

Tổng

Đã xử lý

Chưa xử lý

 

 

 

 

 

 

1

 

0

 

 

3

0

 

 

0

 

 

 

 

 

2

2

0

 

 

4

0

 

 

0

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Năm

2

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang

Membership Membership:
Latest New User Latest: Nguyễn Tuấn Dũng
Past 24 Hours Past 24 Hours: 0
Prev. 24 Hours Prev. 24 Hours: 0
User Count Overall: 51

Online Now Online Now:
Số người đang online: 208
Thành viên: 0
Tổng số: 208
People Online People Online:
Visitors Visitors:
Members Members:
Total Total:
Tổng số lượt truy cập:
1623375