BÁO CÁO TỔNG HỢP SỐ LIỆU VỀ CHÁY    
Cập nhật: 11/03/2021 11:23
Xem lịch sử tin bài
BÁO CÁO TỔNG HỢP SỐ LIỆU VỀ CHÁY

BÁO CÁO TỔNG HỢP SỐ LIỆU VỀ CHÁY

Đơn vị: Công ty Thủy điện Sơn La

Năm: 2020

Tháng

Số vụ cháy thuộc phạm vi tài sản quản lý

Số vụ cháy cao áp

Số vụ cháy trung áp

Số vụ cháy hạ áp

Bị thương

Tử vong

Thiệt hại tài sản (tr VNĐ)

1

0

 

 

 

 

 

 

2

0

 

 

 

 

 

 

3

0

 

 

 

 

 

 

4

0

 

 

 

 

 

 

5

0

 

 

 

 

 

 

6

0

 

 

 

 

 

 

7

0

 

 

 

 

 

 

8

0

 

 

 

 

 

 

9

0

 

 

 

 

 

 

10

0

 

 

 

 

 

 

11

0

 

 

 

 

 

 

12

0

 

 

 

 

 

 

Năm

0

 

 

 

 

 

 

 

Đơn vị: Công ty Thủy điện Sơn La

Năm: 2021

Tháng

Số vụ cháy thuộc phạm vi tài sản quản lý

Số vụ cháy cao áp

Số vụ cháy trung áp

Số vụ cháy hạ áp

Bị thương

Tử vong

Thiệt hại tài sản (tr VNĐ)

1

0

 

 

 

 

 

 

2

0

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

Năm

0

 

 

 

 

 

 


Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang

Membership Membership:
Latest New User Latest: Nguyễn Tuấn Dũng
Past 24 Hours Past 24 Hours: 0
Prev. 24 Hours Prev. 24 Hours: 0
User Count Overall: 51

Online Now Online Now:
Số người đang online: 203
Thành viên: 0
Tổng số: 203
People Online People Online:
Visitors Visitors:
Members Members:
Total Total:
Tổng số lượt truy cập:
1623524