Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ EVN thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025: 33 đồng chí được bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ Tập đoàn    
Cập nhật: 17/07/2020 05:00
Xem lịch sử tin bài
Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ EVN thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025: 33 đồng chí được bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ Tập đoàn
Đoàn Chủ tịch và Đoàn thư ký Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Ngọc Tuấn

Chiều ngày 17/7, Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành toàn bộ chương trình Đại hội đề ra, trong đó đã bầu ra Ban chấp hành gồm 33 đồng chí.

 Tại Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Tập đoàn lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu ra Ban Thường vụ gồm 10 đồng chí; đồng chí Dương Quang Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN nhiệm kỳ 2015-2020 được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Tập đoàn; đồng chí Trần Đình Nhân – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tập đoàn nhiệm kỳ 2015-2020 và đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn nhiệm kỳ 2015-2020 được Ban chấp hành tín nhiệm bầu giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Tập đoàn nhiệm kỳ 2020-2025.


Hội nghị cũng đã bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tập đoàn gồm 07 đồng chí. Đồng chí Vũ Huy Toàn - Ủy viên BTV Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tập đoàn nhiệm kỳ 2015-2020 được Ban chấp hành tín nhiệm bầu giữ chức Chủ nhiệm ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tập đoàn nhiệm kỳ 2020-2025. 

Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Khối DNTW lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 10 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

 

Các đại biểu tham dự Đại hội thông qua kết quả bầu BCH Đảng bộ Tập đoàn nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Ngọc Tuấn


Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Dương Quang Thành – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành cho biết: Sau 2 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương với tinh thần "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển", Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ III nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn thành tốt nội dung, chương trình đề ra.

Đại hội đã tập trung thảo luận dân chủ và nhất trí thông qua các văn kiện quan trọng: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam trình Đại hội; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn khóa II, Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào Dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III. Đại hội đã nghe các tham luận với nhiều nội dung phong phú và thiết thực về các lĩnh vực trọng yếu đối với công tác xây dựng Đảng và hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Đại hội đã lắng nghe và nghiêm túc tiếp thu phát biểu chỉ đạo của đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương. Đại hội cam kết sẽ nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt nhất sự chỉ đạo của đồng chí gắn với quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội trong 5 năm tới.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội giao cho Ban Chấp hành khóa mới tiếp thu ý kiến, chỉnh sửa, hoàn thiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ III để ban hành và lãnh đạo tổ chức thực hiện.

Tại Hội nghị phiên thứ nhất Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ khóa III đã bầu Ban Thường vụ gồm 10 đồng chí, bầu Bí thư, 2 Phó Bí thư, bầu Ủy ban Kiểm tra gồm 7 đồng chí và Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy; bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu để lãnh đạo Đảng bộ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đề ra.

 

Lãnh đạo Đảng ủy Khối DNTW, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Bộ Công Thương và AHLĐ Thái Phụng Nê chụp ảnh lưu niệm cùng BCH Đảng bộ Tập đoàn nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Ngọc Tuấn

 

Đồng chí Dương Quang Thành – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN cho biết: Thành công tốt đẹp của Đại hội là động lực, cổ vũ mạnh mẽ cho hoạt động của toàn Đảng bộ và toàn Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Đại hội kêu gọi cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn Đảng bộ phát huy tinh thần đoàn kết, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ và Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

"Với truyền thống đoàn kết và niềm tin sâu sắc sau thành công của Đại hội, tôi tin tưởng chắc chắn rằng toàn Đảng bộ Tập đoàn sẽ phát huy ưu điểm, khắc phục những tồn tại, hạn chế nhiệm kỳ qua; năng động, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, cùng đội ngũ cán bộ, đảng viên, CNVC, người lao động trong toàn Tập đoàn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng Tập đoàn ngày càng vững mạnh, góp phần quan trọng vào quá trình phát triển, đi lên của đất nước", đồng chí Dương Quang Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành nhấn mạnh.

 

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW (hàng đầu, thứ 5 từ phải sang) tặng hoa chúc mừng BCH Đảng bộ EVN nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Ngọc Tuấn

 

 Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn nhiệm kỳ 2020-2025:

 

STT

Họ và tên

Chức vụ và đơn vị công tác

1

Dương Quang Thành

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN

2

Trần Đình Nhân

Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc EVN

3

Nguyễn Hữu Tuấn

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN

4

Đặng Huy Cường

Ủy viên BTV, Thành viên Hội đồng thành viên EVN

5

Nguyễn Đức Cường

Ủy viên BTV, Thành viên Hội đồng thành viên EVN

6

Nguyễn Tài Anh

Ủy viên BTV, Phó Tổng giám đốc EVN

7

Ngô Sơn Hải

Ủy viên BTV, Phó Tổng giám đốc EVN

8

Vũ Huy Toàn

Ủy viên BTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy EVN

9

Trịnh Mai Phương

Ủy viên BTV, Trưởng ban Truyền thông EVN

10

Trần Việt Anh

Ủy viên BTV, Phó Trưởng ban Tổ chức và Nhân sự EVN

11

Cao Quang Quỳnh

Ủy viên BCH, Thành viên Hội đồng thành viên EVN

12

Võ Quang Lâm

Ủy viên BCH, Phó Tổng giám đốc EVN

13

Nguyễn Xuân Nam

Ủy viên BCH, Phó Tổng giám đốc EVN

14

Phạm Hồng Phương

Ủy viên BCH, Phó Tổng giám đốc EVN

15

Bùi Công Luận

Ủy viên BCH, Chánh Văn phòng EVN

16

Võ Hồng Lĩnh

Ủy viên BCH, Kế toán trưởng EVN

17

Cao Đạt Khoa

Ủy viên BCH, Trưởng ban Quản lý đầu tư vốn EVN

18

Nguyễn Thị Ngọc Mai

Ủy viên BCH, Trưởng ban Kiểm toán nội bộ và Giám sát tài chính EVN

19

Phạm Thị Thúy Hà

Ủy viên BCH, Trưởng ban Quản lý đấu thầu EVN

20

Hồ Anh Tuấn

Ủy viên BCH, Trưởng ban Kế hoạch EVN

21

Đỗ Đức Hùng

Ủy viên BCH, Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam

22

Nguyễn Tiến Khoa

Ủy viên BCH, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Phát điện 1

23

Nguyễn Tuấn Tùng

Ủy viên BCH, Tổng giám đốc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia

24

Nguyễn Đức Ninh

Ủy viên BCH, Giám đốc Trung tâm Điều độ HTĐ Quốc gia

25

Nguyễn Danh Sơn

Ủy viên BCH, Giám đốc Công ty Mua bán điện

26

Khương Thế Anh

Ủy viên BCH, Giám đốc Công ty Thủy điện Sơn La

27

Đoàn Tiến Cường

Ủy viên BCH, Giám đốc Công ty Thủy điện Ialy

28

Võ Tấn Nhẫn

Ủy viên BCH, Giám đốc Công ty Thủy điện Trị An

29

Mai Tống Giang

Ủy viên BCH, Giám đốc Công ty Thủy điện Huội Quảng – Bản Chát

30

Bùi Phương Nam

Ủy viên BCH, Giám đốc Ban QLDA Điện 1

31

Tạ Trung Kiên

Ủy viên BCH, Giám đốc Công ty Nhiệt điện Thái Bình

32

Phạm Văn Vương

Ủy viên BCH, Phó Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình

33

Phan Đình Hòa

Ủy viên BCH, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ và Sửa chữa EVN


 

Theo evn.com.vn

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang

Các tin khác
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nghiên cứu, khảo sát chuyển đổi ngành Điện ảnh hưởng đến người lao động - (03/08/2020 10:15) Dâng hương tưởng nhớ công ơn các Anh hùng Liệt sĩ nhân ngày 27/7/2020 - (27/07/2020 04:04) Công đoàn ĐLVN: Vinh danh 114 nữ CNVCLĐ, 16 tập thể tiêu biểu và đón nhận Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - (22/07/2020 06:39) Lan tỏa tinh thần tương thân tương ái của các đoàn viên Công đoàn Công ty Thủy điện Sơn La - (25/05/2020 04:22) Đoàn thanh niên Công ty Thủy điện Sơn La tham gia chương trình “Về nguồn” chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích Tân Trào, Tuyên Quang. - (19/05/2020 02:11) Đại hội Đảng bộ Công ty Thủy điện Hòa Bình thành công tốt đẹp - (13/05/2020 10:02) Đại hội chi bộ Phòng Kế hoạch vật tư – Tài chính kế toán lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2022 thành công tốt đẹp - (23/04/2020 09:03) Đảng ủy Công ty Thủy điện Sơn La - Chuẩn bị chu đáo mọi mặt tổ chức thành công đại hội các chi bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2020 – 2022, tiến tới đại hội đảng bộ Công ty Thủy điện Sơn La nhiệm kỳ 2020 –... - (25/03/2020 11:02) Công tác chuẩn bị đại hội chi bộ Kế hoạch Vật tư – Tài chính Kế toán nhiệm kỳ 2020-2022 - (25/03/2020 04:37)
Membership Membership:
Latest New User Latest: Nguyễn Tuấn Dũng
Past 24 Hours Past 24 Hours: 0
Prev. 24 Hours Prev. 24 Hours: 0
User Count Overall: 51

Online Now Online Now:
Số người đang online: 7
Thành viên: 0
Tổng số: 7
People Online People Online:
Visitors Visitors:
Members Members:
Total Total:
Tổng số lượt truy cập:
277089