Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện công tác khảo sát, kiểm tra các công trình thủy điện trên bậc thang thủy điện sông Đà    
Cập nhật: 02/08/2017 09:58
Xem lịch sử tin bài
Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện công tác khảo sát, kiểm tra các công trình thủy điện trên bậc thang thủy điện sông Đà
Ban Giám đốc báo cáo về kết quả quan trắc đánh giá tình trạng an toàn đập thủy điện Sơn La – Lai Châu (Ảnh: Lê Hồng Hà)

Thực hiện Quy chế hoạt động của Hội đồng Tư vấn KH&CN về An toàn hệ thống thủy điện trên bậc thang thủy điện sông Đà (ban hành kèm theo Quyết định số 1075/QĐ-BKHCN ngày 07/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ). Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Đoàn công tác khảo sát, kiểm tra các công trình thủy điện trên bậc thang thủy điện sông Đà bao gồm ba nhà máy trên dòng chính là thủy điện Hòa Bình, Sơn La và thủy điện Lai Châu và hai nhà máy trên nhánh Nậm Mu là thủy điện Huội Quảng và Bản Chát.

Trong thời gian từ ngày 02 tháng 6 năm 2017 đếnngày 04 tháng 6 năm 2017, Đoàn công tác đã làm việc với Công ty thủy điện SơnLa tại nhà máy thủy điện Sơn La và nhà máy thủy điện Lai Châu. Tại công trình thủy điện Sơn La và thủy điện Lai Châu Đoàn công tác đã đi kiểm tra thực tế hiện trường về hiện trạng công trình và kiểm tra công tác triển khai nâng cấp phần mềm thu thập dữ liệu tự động, quản lý số liệu theo thời gian thực, lập và gửi báo cáo, báo động bằng các tin nhắn cảnh báo cho cán bộ quản lý an toàn đập để kịp thời đưa ra các giải pháp hợp lý.

Ban Giám đốc báo cáo công tác triển khai nâng cấp phần mềm thu thập dữ liệu tự động (Ảnh: Lê Hồng Hà)

Sau khi kết thúc việc kiểm tra hiện trường Đoàn công tác đã làm việc với Công ty thủy điện Sơn La, tại buổi làm việc Ông Khương Thế Anh Phó Giám đốc Công ty đã báo cáo về kết quả quan trắc, đánh giá hiện trạng an toàn đập thủy điện Sơn La và thủy điện Lai Châu đến thời điểm tháng 5 năm 2017. Các số liệu quan trắc phù hợp với quy luật và nằm trong giới hạn cho phép.Qua xem xét đánh giá kết quả quan trắc và thực tế hiện trạng công trình đến trước mùa lũ năm 2017. Đoàn công tác đã đánh giá cao công tác tổ chức thực hiện, triển khai quan trắc, chất lượng báo cáo, số liệu quan trắc là trung thực khách quan. Đoàn công tác thống nhất và đưa ra kết luận công trình thủy điện Sơn La và công trình thủy điện Lai Châu ở trạng thái làm việc bình thường, tin cậy và an toàn đủ điều kiện tích nước và đón lũ năm 2017.

                                                                                                                                                                                                                          Bài: Võ Ngọc Quang - PXTL & Ảnh: Lê Hồng Hà  -VP

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang

Membership Membership:
Latest New User Latest: Nguyễn Tiến Kiên
Past 24 Hours Past 24 Hours: 0
Prev. 24 Hours Prev. 24 Hours: 0
User Count Overall: 47

Online Now Online Now:
Số người đang online: 62
Thành viên: 0
Tổng số: 62
People Online People Online:
Visitors Visitors:
Members Members:
Total Total:
Tổng số lượt truy cập:
169197