Bộ nhận diện Giờ trái đất 2020    
Cập nhật: 13/03/2020 01:51
Xem lịch sử tin bài
Bộ nhận diện Giờ trái đất 2020

Dưới đây là các tài liệu phục vụ tuyên truyền Chiến dịch Giờ Trái đất 2020.

- Download các banner của EVN tại đây

- Download Bộ nhận diện sự kiện Giờ trái đất 2020 của WWF tại đây

Theo evn.com.vn

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang

Membership Membership:
Latest New User Latest: Nguyễn Tuấn Dũng
Past 24 Hours Past 24 Hours: 0
Prev. 24 Hours Prev. 24 Hours: 0
User Count Overall: 51

Online Now Online Now:
Số người đang online: 11
Thành viên: 0
Tổng số: 11
People Online People Online:
Visitors Visitors:
Members Members:
Total Total:
Tổng số lượt truy cập:
290444