Bồi dưỡng nghiệp vụ về Luật xây dựng 50/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn    
Cập nhật: 27/06/2016 04:43
Xem lịch sử tin bài
Bồi dưỡng nghiệp vụ về Luật xây dựng 50/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn

Bồi dưỡng nghiệp vụ liên quan đến Luật xây dựng 50/2014/QH13 và văn bản hướng dẫn liên quan.

Công ty thủy điện Sơn La đẩy mạnh công tác đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực hiện có và để thực hiện tốt hơn những nhiệm vụ mà Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao cho trong thời gian tới.

Ngày 25 và 26 tháng 6 năm2016, tại Trụ sở Công ty thủy điện Sơn La đã diễn ra hoạt động học tập bồi dưỡng nghiệp vụ Luật xây dựng số 50/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn liên quan đếnhoạt động xây dựng như: Nghị định 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015; Nghị định37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015; Nghị định59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015.

Sau khóa học, học viên có thể hiểu và vận dụng tốt hơn Luật xây dựng và các Nghị định có liên quan  mới được ban hành vào thực tiễn công việc, nâng cao hiệu quả trong việc lựa chọn nhà thầu và kiểm soát tốt hơn chất lượng và tiến độ thi công công trình…

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang

Membership Membership:
Latest New User Latest: Nguyễn Tuấn Dũng
Past 24 Hours Past 24 Hours: 0
Prev. 24 Hours Prev. 24 Hours: 0
User Count Overall: 51

Online Now Online Now:
Số người đang online: 25
Thành viên: 0
Tổng số: 25
People Online People Online:
Visitors Visitors:
Members Members:
Total Total:
Tổng số lượt truy cập:
1640525