Các văn bản pháp quy    
Cập nhật: 19/05/2017 12:10
Xem lịch sử tin bài
Các văn bản pháp quy

1. Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004 (Tải về tại đây) và Luật số 24/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực  (Tải về tại đây)

2. Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ngày 17 tháng 6 năm 2010 (Tải về tại đây)

3. Luật Đo lường ngày 11 tháng 01 năm 2011 (Tải về tại đây)

4. Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực (Tải về tại đây)

5. Nghị định số 134/2013/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (Tải về tại đây

6. Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện (Tải về tại đây)

7. Nghị định số 86/2012/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đo lường (Tải về tại đây)

8. Thông tư số 07/2006/TT-BCN ngày 27 tháng 10 năm 2006 của Bộ Công nghiệp về hướng dẫn mua, bán công suất phản kháng (có hiệu đến hết ngày 9/12/2014) (Tải về tại đây)

9. Thông tư số 15/2014/TT-BCT ngày 28 tháng 05 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định về mua, bán công suất phản kháng (có hiệu lực từ ngày 10/12/2014) (Tải về tại đây)

10. Thông tư số 30/2013/TT-BCT ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Bộ Công Thương quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện (Tải về tại đây)

11. Thông tư số 19/2014/TT-BCT ngày 18 tháng 06 năm 2014 của Bộ Công Thương ban hành mẫu Hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt (Tải về tại đây)

12. Thông tư số 27/2013/TT-BCT ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Bộ Công Thương quy định về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện (Tải về tại đây)

13. Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29 tháng 05 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định về thực hiện giá bán điện (Tải về tại đây)

14. Quyết định số 2256/QĐ- BCT ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về giá bán điện.  (Tải về tại đây)

15. Thông tư số 25/2014/TT-BCT ngày 06 tháng 8 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định phương pháp xác định chi phí ngừng và cấp điện trở lại (Tải về tại đây)

16. Quyết định số 8474/QĐ-BCT ngày 23 tháng 9 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định về mức chi phí ngừng và cấp điện trở lại (Tải về tại đây)

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang

Membership Membership:
Latest New User Latest: Nguyễn Tiến Kiên
Past 24 Hours Past 24 Hours: 0
Prev. 24 Hours Prev. 24 Hours: 0
User Count Overall: 47

Online Now Online Now:
Số người đang online: 42
Thành viên: 0
Tổng số: 42
People Online People Online:
Visitors Visitors:
Members Members:
Total Total:
Tổng số lượt truy cập:
243125