CÔNG TY THỦY ĐIỆN SƠN LA    
Cập nhật: 24/11/2020 09:18
Xem lịch sử tin bài

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

- Sản xuất điện và vận hành nhà máy thủy điện Sơn La và Lai Châu ổn định, bền vững, hiệu quả cao; đảm bảo phát điện an toàn, liên tục cho các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh, quốc phòng;

- Sản xuất và kinh doanh điện năng; tham gia thị trường điện lực theo lộ trình do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

- Quản lý vận hành Nhà máy thủy điện Sơn La, Nhà máy thủy điện Lai Châu và các nhà máy điện khác khi được EVN giao;

- Thực hiện công tác chuẩn bị sản xuất cho các công trình thủy điện, năng lượng tái tạomới khi được EVN giao;

- Tư vấn quản lý dự án; tư vấn khảo sát thiết kế, tư vấn lập dự án đầu tư, tư vấn đấu thầu, lập dự toán; tư vấn thẩm tra và giám sát thi công công trình nguồn điện, các công trình đường dây và trạm biến áp;

- Xây lắp, giám sát lắp đặt thiết bị viễn thông - công nghệ thông tin;

- Sửa chữa, bảo dưỡng, đại tu, cải tạo, nâng cấpcác công trình xây dựng, nhà cửa, kiến trúc, hệ thống công nghệ thông tin của các nhà máy điện và các công trình/thiết bị khác do EVNHPC SON LA quản lý;

- Mua bán, xuất nhập khẩu nhiên liệu, nguyên vật liệu, vật tư thiết bị ngành điện;

- Tư vấn quản lý dự án; tư vấn lập dự án đầu tư, tư vấn đấu thầu, lập dự toán và giám sát thi công công trình viễn thông-công nghệ thông tin, các công trình công nghiệp và dân dụng;

- Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực về quản lý vận hành các nhà máy thủy điện.

- Thực hiện dịch vụ quản lý vận hành cho các nhà máy thủy điện bên ngoài EVN

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang

Các tin khác
Membership Membership:
Latest New User Latest: Nguyễn Tuấn Dũng
Past 24 Hours Past 24 Hours: 0
Prev. 24 Hours Prev. 24 Hours: 0
User Count Overall: 51

Online Now Online Now:
Số người đang online: 29
Thành viên: 0
Tổng số: 29
People Online People Online:
Visitors Visitors:
Members Members:
Total Total:
Tổng số lượt truy cập:
1640514