Công đoàn Công ty thủy điện Sơn La nâng cao trình độ cán bộ Công đoàn và mạng lưới An toàn vệ sinh viên.    
Cập nhật: 28/11/2016 03:51
Xem lịch sử tin bài
Công đoàn Công ty thủy điện Sơn La nâng cao trình độ cán bộ Công đoàn và mạng lưới An toàn vệ sinh viên.

Từ ngày 25 đến 28/11/2016, Công đoàn Công ty thủy điện Sơn La tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Công đoàn và kỹ năng hoạt động của mạng lưới An toàn vệ sinh viên (ATVSV) cho 65 người, là cán bộ Công đoàn và ATVSV trong Công ty. Đơn vị Tập huấn là Viện nghiên cứu Khoa học kỹ thuật Bảo hộ Lao động, trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Sau 3 ngày tập huấn các Giảng viên đã trang bị cho các học viên kiến thức về các Văn bản pháp luật của Nhà nước liên quan đến chế độ chính sách của người lao động như: Luật Lao động năm 2012; các Văn bản hướng dẫn thi hành Luật lao động năm 2012; các Văn bản pháp luật quy định về chế độ chính sách cho người lao động làm việc trong môi trường lao động nặng nhọc, độc hại,nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; Luật An toàn vệ sinh lao động năm 2015 có hiệu lực từ ngày 01/7/2016; các Văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành Luật An toàn vệ sinh lao động 2015; các kỹ năng hoạt động của cán bộ Công đoàn cũng như mạng lưới An toàn vệ sinh viên; kỹ năng đánh gia nguy cơ rủi ro về an toàn vệ sinh lao động và các giải pháp loại trừ, phòng ngừa các nguy cơ rủi ro về an toàn VSLĐ, để đảm bảo an toàn trong lao động sản xuất…vv. 


Với trình độ, kinh nghiệm, phương pháp giảng dậy vừa đào tạo lý thuyết, kết hợp với lấy ví dụ thực tế, sử dụng hình ảnh thực tế minh họa. Các Giảng viên đã thu hút được các học viên tập trung nghiên cứu, tìm hiểu, trao đổi, tranh luận để xử lý tình huống. Kết thúc lớp tập huấn, các học viên phải làm bài kiểm tra để đánh giá kết quả lớp tập huấn; 100% các học viên đều đạt yêu cầu đề ra.

Lớp tập huấn đã nâng cao trình độ, hiểu biết về pháp luật về chế độ chính sách của người lao động; công tác An toàn vệ sinh lao động; kỹ năng hoạt động và nâng cao ý thức trách nhiệm ... của đội ngũ cán bộ Công đoàn cũng như mạng lưới ATVSV trong Công ty. Đây là yếu tố quan trọng để đội ngũ cán bộ Công đoàn và mạng lưới ATVSV của Công ty triển khai hoạt động tốt tại đơn vị;góp phần để Công đoàn Công ty hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian tới.

Ảnh & Bài: Nguyễn Đắc Cường

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang

Membership Membership:
Latest New User Latest: Nguyễn Tiến Kiên
Past 24 Hours Past 24 Hours: 0
Prev. 24 Hours Prev. 24 Hours: 0
User Count Overall: 47

Online Now Online Now:
Số người đang online: 45
Thành viên: 0
Tổng số: 45
People Online People Online:
Visitors Visitors:
Members Members:
Total Total:
Tổng số lượt truy cập:
165059