Công ty Thủy điện Sơn La tổ chức kỷ niệm 110 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và 1980 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng    
Cập nhật: 09/03/2020 09:50
Xem lịch sử tin bài
Công ty Thủy điện Sơn La tổ chức kỷ niệm 110 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và 1980 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng

Ngày 6/3/2020, Công ty Thủy điện Sơn La tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” giai đoạn 2010-2020, phổ biến Bộ luật lao động 2019, kỷ niệm 110 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và 1980 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng

Thực hiện văn bản số 31/HD-CĐĐVN của Công đoàn Điện lực Việt Nam ngày 5/2/2020 về việc hướng dẫn các hoạt động kỷ niệm 110 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3) và 1980 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng; Văn bản số 38/KH ngày 7/2/2020 của Công đoàn Điện lực Việt Nam về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/BCH-TLĐ, chỉ thị 03/CT-TLĐ về công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động và phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

 
Ngày 6/3/2020, Ban nữ công Công ty thủy điện Sơn La đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào “ Giỏi việc nước, đảm việc nhà” giai đoạn 2010-2020, phổ biến một số những nội dung mới nổi bật của Bộ luật lao động năm 2019, kỷ niệm 110 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và 1980 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng


Qua 10 năm thực hiện thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-TLĐ về công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước tại Công ty thủy điện Sơn La, có thể đánh giá kết quả thực hiện một số chỉ tiêu cụ thể nghị quyết 6b đề ra như sau:
- Tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy Đảng 1/5 đồng chí, chiếm 20%. Tỷ lệ nữ tham gia BCH Công đoàn Công ty đạt 22-30% trong các nhiệm kỳ từ 2010-2020, trong đó có 01 nữ CNVCLĐ tham gia vào Ban thường vụ Công đoàn.
- Tỷ lệ phụ nữ trong Công ty tham gia lãnh đạo từ cấp phó phòng, PX là 4 người/22 người, chiếm 18,1%. Trong đó lãnh đạo nữ ở vị trí cấp trưởng là 1/7 đồng chí, chiếm tỷ lệ  14,2%.
- Nữ CNVCLĐ của Công ty thực hiện nghiêm túc cuộc vận động dân số kế hoạch hóa gia đình, chỉ có 01/58 nữ CNVCLĐ sinh con thứ 3. 


Việc thực hiện chỉ thị 03/CT-TLĐ ngày 18/8/2010 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" trong nữ CNVCLĐ tại Công ty ty thủy điện Sơn La đã được triển khai thường xuyên hàng năm. Để phong trào phù hợp với đặc thù của đơn vị , Công đoàn Công ty đã cụ thể hóa tên gọi như “Người phụ nữ thủy điện Sơn La trách nhiệm, trí tuệ, đảm đang, thanh lịch”; “Nữ CNV Công ty thủy điện Sơn La có sức khỏe, có tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, năng động, sáng tạo, có lối sống văn hóa, có lòng nhân hậu”..... Công đoàn và Ban nữ công đã  xây dựng nội dung phong trào, từ đó phát động nhằm động viên nữ CNVCLĐ hăng hái tham gia. Kết quả hàng năm có 100% chị em đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" và có trên 90% chị em được công nhận danh hiệu "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"; có 5 chị đã được Công đoàn EVN khen thưởng danh hiệu "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"  trong thời gian qua.


Tại Hội nghị tổng kết phong trào“ Giỏi việc nước, đảm việc nhà” giai đoạn 2010-2020, Công đoàn Công ty thủy điện Sơn La đã tặng thưởng cho 20 nữ CBCNV xuất sắc tiêu biểu trong phong trào giai đoạn 10 năm, và đề xuất Công đoàn Điện lực Việt Nam khen thưởng cho 2 nữ CBCNV xuất sắc nhất

 

 

Hội nghị cũng phổ biến những điểm mới nổi bật của Bộ luật lao động năm 2019, từ đó nâng cao kiến thức, hiểu biết pháp luật cho CBCNV

 

Những hoạt động kỷ niệm 110 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 đã tạo sự hứng khởi cho nữ CBCNV của Công ty, là động lực giúp họ thêm yêu công việc, hăng say thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, đóng góp sức lực của mình vào sự phát triển của đơn vị và của EVN nói chung. 

 


Bài viết: Nguyễn Thị Lan Anh - P.HCLĐ

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang

Membership Membership:
Latest New User Latest: Nguyễn Tuấn Dũng
Past 24 Hours Past 24 Hours: 0
Prev. 24 Hours Prev. 24 Hours: 0
User Count Overall: 51

Online Now Online Now:
Số người đang online: 22
Thành viên: 0
Tổng số: 22
People Online People Online:
Visitors Visitors:
Members Members:
Total Total:
Tổng số lượt truy cập:
263420