Công ty thủy điện Sơn La 6 năm hoàn thành tốt nghĩa vụ nộp Ngân sách Nhà nước    
Cập nhật: 09/12/2016 03:39
Xem lịch sử tin bài
Công ty thủy điện Sơn La 6 năm hoàn thành tốt nghĩa vụ nộp Ngân sách Nhà nước

Công ty thủy điện Sơn La được giao quản lý, vận hành 2 Nhà máy đó là: Nhà máy Thủy điện Sơn La công suất 2.400MW, lớn nhất Đông Nam Á và Nhà máy Thủy điện Lai Châu công suất 1.200MW, đứng thứ 3 trong các Nhà máy thủy điện trong cả nước. Trong gần 6 năm qua Công ty luôn hoàn thành tốt nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước; số liệu lũy kế tính đến hết tháng 11/2016 như sau: Sản lượng điện sản xuất đạt xấp xỉ 50 tỷ kWh, đóng góp Ngân sách Nhà nước trên 7.700 tỷ đồng, trong đó riêng năm 2016 là 2.222 tỷ đồng.

Sau gần 6 năm kể từ ngày thành lập đi vào hoạt động đến nay, nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm, tầm quan trọng trong việc  đảm bảo cung ứng điện cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đời sống của nhân dân; thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực Tây Bắc. Công ty Thủy điện Sơn La đã xác định mục tiêu ngay từ những ngày đầu mới thành lập là phải tuân thủ thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật, trong đó đặc biệt chú trọng đến nghĩa vụ với Ngân sách nhà nước.

Trong những năm qua, Công ty luôn thực hiện quản lý vận hành an toàn, khai thác có hiệu quả hệ thống thiết bị và các hạng mục kỹ thuật khác của Nhà máy Thủy điện Sơn La và Nhà máy thủy điện Lai Châu. Kết quả lũy kế từ khi 02 Nhà máy phát điện đến hết tháng 11/2016, sản lượng điện sản xuất đạt xấp xỉ 50 tỷ kWh, Công ty đã đóng góp cho Ngân sách Nhà nước trên 7.700 tỷ đồng, trong đó riêng năm 2016 là 2.222 tỷ đồng. Giá trị nộp ngân sách Nhà nước các năm qua của Công ty luôn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng thu ngân sách tại địa phương của 3 tỉnh miền núi Tây Bắc là Sơn La, Điện Biên, Lai Châu và quỹ môi trường rừng của Trung ương.

Kết quả trên đã góp phần quan trọng trong việc cung cấp nguồn điện năng cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Bắc nói chung và 3 tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu nói riêng. 

Tập thể CBCNV Phòng Tài chính kế toán Công ty

Với những kết quả đã đạt được, trong các năm qua Công ty đã vinh dự được đón nhận nhiều hình thức khen thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và các bộ, ban ngành Trung ương,địa phương và EVN như: Huân chương Lao động hạng Nhì, Cờ thi đua, Bằng khen,...

Phát huy những kết quả đã đạt được, Tập thể cán bộ công nhân viên Công ty thủy điện Sơn La sẽ tiếp tục phấn đấu thực hiện tốt mọi nhiệm vụ, xứng đáng với tầm vóc đơn vị quản lý vận hành 2 Nhà máy Thủy điện lớn của đất nước.

Nguyễn Minh Phượng - P.TCKT

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang

Membership Membership:
Latest New User Latest: Nguyễn Tiến Kiên
Past 24 Hours Past 24 Hours: 0
Prev. 24 Hours Prev. 24 Hours: 0
User Count Overall: 47

Online Now Online Now:
Số người đang online: 28
Thành viên: 0
Tổng số: 28
People Online People Online:
Visitors Visitors:
Members Members:
Total Total:
Tổng số lượt truy cập:
145553