Công ty thủy điện Sơn La bàn giao hệ thống mốc hành lang bảo vệ hồ thủy điện Lai Châu    
Cập nhật: 08/12/2016 09:37
Xem lịch sử tin bài
Công ty thủy điện Sơn La bàn giao hệ thống mốc hành lang bảo vệ hồ thủy điện Lai Châu

Từ ngày 08 đến 20 tháng 11 năm 2016, Công ty thủy điện Sơn La đơn vị chủ đập đã phối hợp với Ban Quản lý Dự an Nhà máy thủy điện (QLDANMTĐ) Sơn La, Lai Châu đơn vị chủ đầu tư và Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng điện 1 đơn vị thi công; tiến hành bàn giao Hệ thống mốc hành lang bảo vệ (HLBV) hồ chứa Thủy điện Lai Châu gồm 882 mốc cho Chính quyền các địa phương (xã, bản) liên quan thuộc hai tỉnh Điện Biên và Lai Châu quản lý theo Quy định của Nhà nước.

Hồ chứa thủy điện Lai Châu được tích nước ngày 20/6/2015, phát điện tổ máy 1 ngày 14/12/2015, phát điện tổ máy số 2 ngày 20/6/2016; phát điện tổ máy 3 ngày 11/11/2016. Dự kiến khánh thành toàn bộ Nhà máy vào tháng 12/2016, sớm 1 năm so với kế hoạch do Quốc hội phê duyệt.

Hồ chứa thủy điện Lai Châu có diện tích mặt hồ ở mức nước dâng bình thườnglà 39,63 Km2; Chu vi hành lang bảo vệ hồ chứa dài 411,6 Km; trong đó trên địa phận tỉnh Điện Biên dài 23,3 Km, trên địa phận tỉnh Lai Châu dài 388,3 Km.

Để quản lý, khai thác, sử dụng tổng hợp tài nguyên và môi trường hồ chứa thủy điện Lai Châu hiệu quả, đảm bảo an toàn hồ chứa và quy hoạch, xây dựng các công trình, thực hiện hoạt động sản xuất trong phạm vi lân cận hồ chứa và vùng lòng hồ không gây ảnh hưởng tới Công trình thủy điện Lai Châu trong quá trình vận hành; đúng các quy định của Nhà nước; chủ đầu tư đã xây dựng hệ thống mốc phân định ranh giới hồ chứa thủy điện Lai Châu.

Hệ thống mốc HLBVhồ chứa Thủy điện Lai Châu bao gồm 882 mốc, trải dài trên địa bàn 19 bản, 13 xã, Thị trấn, 3 huyện thuộc 2 tỉnh Điện Biên và Lai Châu. Trong đó phần thuộc tỉnh Điện Biên có 42 mốc, 2 xã (xã Nậm Khăn, xã Pa Tần), 1 huyện (Nậm Pồ); phần thuộc tỉnhLai Châu có 840 mốc, 11 xã, Thị trấn (xã Mường Tè, xã Nậm Khao, xã Bum Tở, TT MườngTè, xã Bum Nưa, xã Can Hồ, xã Mường Mô, TT. Nậm Nhùn, xã Nậm Hàng, xã Nậm Chà, xã Nậm Manh), 2 huyện (Mường Tè và Nậm Nhùn). Cao độ hệ thống mốc từ 297,64m đến 307,87m.


Các đơn vị thực hiện bàn giao mốc tại hiện trường

Tại hiện trường, đại diện chủ đập, đại diện chủ đầu tư và đại diện Chính quyền địa phương xã, bản liên quan đã ký kết Biên bản bàn giao cho Chính quyền xã, bản liên quan để quản lý theo Quy định tại Nghị định số 112/2008/NĐ-CP và 43/2015/NĐ-CP của Chính phủ.  Đồng thời, đại diện Công ty thủy điện Sơn La đã phối hợp với Chính quyền địa phương tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân, cộng đồng và dân cư vùng hồ chứa tham gia bảo vệ các mốc hành lang bảo vệ hồ chứa thủy điện Lai Châu; góp phần bảo vệ tài nguyên và môi trường hồ chứa.

Một số thông tin hồ chứa Thủy điện Lai Châu:

+ Chế độ điều tiết: mùa

+ Mực nước dâng bình thường: 295 m

+ Mực nước dâng gia cường (ứng với lũP=0,01%): 297,68 m

+ Mực nước kiểm tra (lũ PMF): 302,95 m

+ Mực nước chết: 265,00 m

+ Dung tích toàn bộ: 1.215 triệu m3

+ Dung tích hữu ích: 799,7 triệu m3

+ Diện tích mặt hồ mức nước dâng bình thường:39,63 km2


Nguyễn Thanh Hà - PX Thủy Lực

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang

Membership Membership:
Latest New User Latest: Nguyễn Thanh Hà
Past 24 Hours Past 24 Hours: 0
Prev. 24 Hours Prev. 24 Hours: 0
User Count Overall: 45

Online Now Online Now:
Số người đang online: 64
Thành viên: 0
Tổng số: 64
People Online People Online:
Visitors Visitors:
Members Members:
Total Total:
Tổng số lượt truy cập:
135646