Công ty Thủy điện Sơn La - Hưởng ứng chương trình "Ngày đất ngập nước thế giới năm 2021"    
Cập nhật: 24/02/2021 07:47
Xem lịch sử tin bài
Công ty Thủy điện Sơn La - Hưởng ứng chương trình "Ngày đất ngập nước thế giới năm 2021"

Hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới ngày 02 tháng 2 năm 2021. Công ty thủy điện Sơn La tổ chức treo băng rôn, phổ biến tuyên truyền đến toàn thể CBCN viên.

Hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới ngày 02 tháng 2 năm 2021. Công ty thủy điện Sơn La tổ chức treo băng rôn, phổ biến tuyên truyền đến toàn thể CBCNV.

Công ty thủy điện Sơn La được Tập đoàn điện lực Việt Nam giao nhiệm vụ quản lý vận hành hai công trình thủy điện Sơn La, Lai Châu được xây dựng trên dòng chính sông Đà với công suất lắp máy Sơn La 2400MW và Lai Châu 1200MW. Dung tích hồ Sơn La 9,26 tỷ m3, Lai Châu 1,2 tỷ m3 tương ứng với diện tích ngập nước là 224,28km2 và 39,63 km2. Nhiệm vụ chính của công trình là: Phát điện, phòng chống lũ cho hạ du đồng bằng sông Hồng, cung cấp nước cho nông nghiệp vào mùa khô.


Với tính chất vận hành điều tiết theo mùa đối với hồ chứa Lai Châu và điều tiết năm đối với hồ chứa Sơn La, hàng năm vào các thời đoạn mực nước hồ xuống thấp một phần diện tích đất bán ngập trong lòng hồ được người dân khai thác để canh tác nông nghiệp với cây trồng ngắn ngày và nuôi thủy sản khi mực nước hồ dâng cao. Công ty luôn phối hợp chặt chẽ với địa phương vừa bảo vệ hành lang hồ chứa, nuôi trồng canh tác nông nghiệp trong vùng lòng hồ được hiệu quả phần diện tích đất bán ngập khai thác tối ưu nguồn tai nguyên nước phục vụ phát điện, chống chũ cho hạ du, phát triển kinh tế vùng …


Hình ảnh canh tác lúa vùng đất bán ngập tại Mường Lay khu vực lòng hồ Sơn La
Hình ảnh nuôi thủy sản lòng hồ Sơn La

 

Hưởng ứng chương trình Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2021 với chủ đề “Không thể tách rời - Đất ngập nước, Nước và Sự sống” với mục đích nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường đến toàn bộ CBCNV trong Công ty, từ ngày 18/2/2021 ÷ 28/2/2021 Công ty thủy điện Sơn La đã tổ chức hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2021. Công ty tiến hành treo băng rôn tại các địa điểm trụ sở Công ty tại thành phố Sơn La, Mường La, Lai Châu; Tổ chức tuyên truyền rộng rãi tới toàn thể cán bộ, công nhân viên trong Công ty về tầm quan trọng của các vùng đất ngập nước, sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước (lòng hồ thủy điện Sơn La, Lai Châu). Đồng thời, Công ty lồng ghép công tác bảo tồn và sử dụng bền vững vùng đất ngập nước lòng hồ vào kế hoạch kiểm tra theo dõi định kỳ hàng năm hành lang bảo vệ hồ chứa Sơn La, Lai Châu.

 

Hình ảnh loa cảnh báo xả lũ cho người dân sinh sống/hoạt động kinh tế vùng hạ du thủy điện Lai Châu (HLBV hồ Sơn La)
Hình ảnh treo băng rôn tuyên truyền hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2021 tại Nhà máy thủy điện Lai Châu

 

Bài viết: Phạm Viết Việt - Chuyên viên phòng Kỹ thuật An toàn

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang

Membership Membership:
Latest New User Latest: Nguyễn Tuấn Dũng
Past 24 Hours Past 24 Hours: 0
Prev. 24 Hours Prev. 24 Hours: 0
User Count Overall: 51

Online Now Online Now:
Số người đang online: 19
Thành viên: 0
Tổng số: 19
People Online People Online:
Visitors Visitors:
Members Members:
Total Total:
Tổng số lượt truy cập:
1640526