Công ty thủy điện Sơn La tổ chức kiểm tra chấm điểm triển khai Văn hóa Doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2017.    
Cập nhật: 17/07/2017 10:17
Xem lịch sử tin bài
Công ty thủy điện Sơn La tổ chức kiểm tra chấm điểm triển khai Văn hóa Doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2017.
Đoàn chấm điểm cấp Công ty kiểm tra việc triển khai VHDN tại Phân xưởng sửa chữa Điện

Trong 3 ngày từ ngày 10 – 13/7/2017 Công ty thủy điện Sơn La đã tổ chức đoàn kiểm tra chấm điểm thi đua công tác triển khai Văn hóa Doanh nghiệp (VHDN) 6 tháng đầu năm 2017 đối với 12 Phòng, phân xưởng (đơn vị) trực thuộc Công ty. Với phương thực tổ chức chấm điểm chéo giữa các đơn vị với nhau, khách quan, công tâm, phản ảnh đúng thực trạng; sau 3 ngày triển khai chấm điểm, kết quả có 11 đơn vị đạt loại thực hiện xuất sắc VHDN; 01 đơn vị đạt loại thực hiện tốt VHDN trong 6 tháng đầu năm 2017.

Đoàn đã thực hiện kiểm tra chấm điểm việc triển khai VHDN tại các đơn vị với 08 tiêu chí rất thiết thực như: Công tác triển khai các văn bản chỉ đạo về VHDN của Công ty tại đơn vị; công tác tuyên truyền, học tập VHDN tại đơn vị; triển khai ký cam kết thực hiện công tác VHDN của lãnh đạo và CBCNV trong đơn vị; việc chấp hành các chuẩn mực về hành vi ứng xử Văn hóa của CBCNV trong đơn vị, cũng như trong phối hợp giải quyết công việc với các đơn vị trực thuộc Công ty, vớikhách hàng; môi trường làm việc thân thiện, xanh- sạch- đẹp; việc chấp hành tốt Nội quy, quy chế, thực hiện dân chủ tại cơ sở, nội bộ đoàn kết, giúp nhau cùng tiến bộ; tham gia viết tin bài phản ảnh hoạt động sản xuất.

Đoàn kiểm tra chấm điểm cấp Công ty kiểm tra kiến thức VHDN đối với công nhân Phân xưởng Vận hành.   

Đoàn kiểm tra kiến thức CBCNV Phân xưởng sửa chữa Máy.

VHDN góp phần phát triển Cổng thông tin điện tử của Công ty; đơn vị tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, Văn nghệ, thể dục, thể thao do Công ty phát động. 

Đoàn chấm điểm cấp Công ty kiểm tra việc ghi chép sổ sách triển khai VHDN tại Phân xưởng sửa chữa Máy.

Với cách chấm điểm nghiêm túc, khách quan, công tâm; vừa kiểm tra đánh giá qua công tác ghi chép sổ sách; kiểm tra thực tế môi trường làm việc tại hiện trường; phỏng vấn trực tiếp CBCNV tại đơn vị về kiến thức VHDN của Công ty. Kết quả đoàn đã đánh giá 11 đơn vị  đạt loại thực hiện xuất sắc VHDN với số điểm từ 90-100 điểm; 01 đơn vị đạt loại thực hiện tốt VHDN với số điểm từ 80-89 điểm trong 6 tháng đầu năm 2017. Đây là hoạt động thiết thực để kiểm tra, giám sát, duy trì phát triển việc triển khai VHDN của Công ty tại các đơn vị; phát hiện những tồn tại, khiếm khuyết để khắc phục, nhằm mục đích xây dựng và phát triển VHDN của Công ty tốt hơn trong thời gian tới; là nền tảng vững chắc để xây dựng và phát triển Công ty thủy điện Sơn La ngày càng phát triển.

Đoàn kiểm tra kiến thức VHDN của CBCNV Phân xưởng sửa chữa Điện.

                                                                                                                                                                                                                     Nguyễn Đắc Cường - TC&NSVề trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang

Membership Membership:
Latest New User Latest: Nguyễn Tiến Kiên
Past 24 Hours Past 24 Hours: 0
Prev. 24 Hours Prev. 24 Hours: 0
User Count Overall: 47

Online Now Online Now:
Số người đang online: 34
Thành viên: 0
Tổng số: 34
People Online People Online:
Visitors Visitors:
Members Members:
Total Total:
Tổng số lượt truy cập:
169194