CÔNG TY THỦY ĐIỆN SƠN LA    
Cập nhật: 28/11/2020 03:49
Xem lịch sử tin bài
CÔNG TY THỦY ĐIỆN SƠN LA

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI NỘI BỘ CÔNG TY THỦY ĐIỆN SƠN LA

Stt

Họ và tên

Chức danh

Số nội bộ EVN

Điện thoại cố định

Ghi chúBAN GIÁM ĐỐC
1

Khương Thế Anh

Giám đốc

22488

0212.6273.869


2

Lưu Khánh Toàn

Phó Giám đốc

22466

0212.2211.150


3

Nguyễn Xuân Phong

Phó Giám đốc

22469

0212.2210.305


PHÒNG HÀNH CHÍNH VÀ LAO ĐỘNG

4

Vũ Minh

Trưởng phòng

224785

Nguyễn Thị Lan Anh

Phó phòng

224196

Lê Văn Tùng

Phó phòng

224867

Bùi Việt Dũng

Phó phòng

224148

Nguyễn Xuân Nam

Phó phòng phụ trách NMTĐ Lai Châu

233399

Văn thư Công ty


22467

0212.2240.030


10

Phùng Thị Tuyết Ánh

Tổ trưởng Quản trị văn phòng Sơn La

2246511

Nhân viên nhóm Lao động tiền lương


2241812

Nhân viên nhóm Thi đua, Khen thưởng


2240413

Nhân viên nhóm TT-BV-PC


2241414

Vũ Thị Nhung

Nhân viên Văn phòng Lai Châu

2333515

Tổ xe Trụ sở Sơn La


2246016

Tổ xe Mường La0212.2220.411


17

Trạm bảo vệ Trụ sở Sơn La0212.6508.293


18

Trạm bảo vệ Trụ sở Mường La0212.2241.030


19

Trạm bảo vệ ra vào Nhà máy Sơn La


2258020

Nguyễn Văn Hà

Tổ trưởng Tổ bảo vệ Lai Châu

2333121

Trạm bảo vệ ra vào Nhà máy Lai Châu


23325

0213.6263.321


PHÒNG KẾ HOẠCH VẬT TƯ

22

Nguyễn Xuân Phong

Trưởng phòng

22469

0212.2210.305


23

Nghiêm Xuân Long

Phó Phòng

2240324

Nguyễn Quốc Triệu

Phó Phòng

2244925

Nhân viên nhóm Dự toán


2248026

Nhân viên nhóm Đấu thầu, Vật tư


2242027

Kho NMTĐ Sơn La


22408

0212.6256.863


PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

28

Nguyễn Thị Thanh Quý

Trưởng phòng

2247729

Trần Thị Huyền

Phó Phòng

2247530

Đinh Hải Yến

Phó Phòng

2247231

Nhân viên


22474PHÒNG KỸ THUẬT AN TOÀN

32

Nguyễn Tuấn Dũng

Trưởng phòng

2248333

Lê Quế Lâm

Phó phòng

2243834

Nguyễn Văn Tiệp

Phó phòng

2240235

Trần Văn Phước

Phó phòng

2240136

Phạm Thị Lưu

Nhân viên lưu trữ

2243337

Nhân viên nhóm Sửa chữa


2242538

Nhân viên nhóm Phương thức, Thủy văn, An toàn, Môi trường


2245739

Nhân viên nhóm Xây dựng


22438PHÂN XƯỞNG VẬN HÀNH SƠN LA

40

Mai Đức Tiệp

Quản Đốc

22468

0212.6256.865


41

Hành chính PX


22484

0212.6256.884


42

Trưởng ca ĐKTT


22456

0212.6256878
0212.2240948


43

Trưởng Kíp (QLVH)


22455

0212.6256.879


44

Số Fax phòng ĐKTT


22450

0212.6256.860


45

Tổ Công nghệ Thông tin

Tổ Trưởng

2241046

Phòng trực thông tin


22400

0226.256.886


47

Trực GIS 500KV


2247348

Trực cửa nhận nước


22463
2246449

Trực Trạm phân phối 6,3kV cao trình 138


2244750

Máy phát Diesel cao trình 138


2244851

Trực TBA tự dùng LS20 cao trình 112


2242752

Trực Trạm bơm tháo cạn 2-4 cao trình 92


2240653

Trực vận hành đập tràn


22419SỐ ĐIỆN THOẠI CAO TRÌNH NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SƠN LA

CAO TRÌNH 173

54

Cửa van xả sâu 1-4


2222555

Cửa van xả sâu 5-8


2221556

Cửa van xả sâu 9-12


22216CAO TRÌNH 138

57

Trạm lọc dầu gian MBA


22217CAO TRÌNH 118

58

Tổ máy số 4 -LCU4


2224059

Tổ máy số 5 -LCU5


22250CAO TRÌNH 106.85-109.25 (P/H)

60

Phòng chứa dầu tuabin


2221861

Hành lang vào cửa buồng soắn tổ máy số 1


2221262

Hành lang vào cửa buồng soắn tổ máy số 2


2222263

Hành lang vào cửa buồng soắn tổ máy số 3


2223264

Hành lang vào cửa buồng soắn tổ máy số 4


2224265

Hành lang vào cửa buồng soắn tổ máy số 5


2225266

Hành lang vào cửa buồng soắn tổ máy số 6


2226267

Tram bơm nước thải sinh hoạt số 1


2220868

Tram bơm nước thải sinh hoạt số 2


22260CAO TRÌNH 98.90-103.40 (P/H)

69

Trạm bơm nước thải lẫn dầu - 3-2


2223570

Buồng Trạm khí nén cao áp 3-4


2222071

Buồng trạm khí nén ha áp - 3-6


2221972

Hành lang đến cửa ống hút tổ máy số 1


2221373

Hành lang đến cửa ống hút tổ máy số 2


2222374

Hành lang đến cửa ống hút tổ máy số 3


2223375

Hành lang đến cửa ống hút tổ máy số 4


2224376

Hành lang đến cửa ống hút tổ máy số 5


2225377

Hành lang đến cửa ống hút tổ máy số 6


22263CAO TRÌNH 92.00-92.75 (P/H)

78

Trạm bơm thoát nước nhà máy số 1-P2-10


2225479

Trạm bơm thoát nước nhà máy số 2-P2-11


2226480

Hành lang đường ống Tổ máy 4 và 5


2223781

Trạm bơm rò rỉ - Phòng 2-8


2224482

Hành lang đường ống Tổ máy 1


2221483

Hành lang đường ống Tổ máy 2


22224HÀNH LANG ĐẬP 105

84

Trạm bơm thoát nước thân đập số 1


2224685

Trạm bơm thoát nước thân đập số 2


22247PHÂN XƯỞNG VẬN HÀNH LAI CHÂU

86

Đỗ Việt Bách

Quản Đốc

23366

0213.626.3329

DĐ: 0979.787.353

87

Vương Đình Ninh


23332


DĐ: 09689.596.989

88

Trưởng ca


23345


DĐ: 0968.360.088

89

Trực chính ĐKTT


23310

0213.653.6868
0213.626.3332


90

Trưởng Kíp


23363


DĐ: 0968.300.088

91

Số Fax phòng ĐKTT


23371

0213.626.3303


PHÂN XƯỞNG THỦY CÔNG

92

Nguyễn Việt Anh

Quản đốc

22429

0212.6256871


93

Cầm Kim Thạch

Phó Quản đốc

23312

0213.626.3312

DĐ: 0988.045.045

94

Tổ Quan Trắc

Tổ trưởng

2244595

Nhân viên96

Tổ Công Trình


22434TRUNG TÂM DỊCH VỤ SỬA CHỮA EVN TẠI SƠN LA

PHÂN XƯỞNG TỰ ĐỘNG

97

Đỗ Quốc Biên

Quản đốc

22493

0226.256.870


98

Phó QĐ phụ trách Sơn La


2249099

Phó QĐ phụ trách Lai Châu


23368

0213.626.3328

DĐ: 0984.393.757

100

Thống kê lưu trữ

Nhân viên

22495101

Tổ Điều tốc

Tổ trưởng

22497

0226.256.873


102

Tổ Kích Từ + Rơ Le

Tổ trưởng

22494

0226.256.877


103

Tổ Điều Khiển + Thông tin

Tổ Trưởng

22422

0226.256890


PHÂN XƯỞNG SỬA CHỮA MÁY

104

Hoàng Ngọc Minh

Quản đốc

22491

0212.6256.872


105

Phó QĐ phục trách Sơn La


22476

0212.6256.876


106

Phó QĐ phụ trách Lai Châu


23355

0213.626.3331

DĐ: 0978.224.600

107

Tổ Thủy Lực - Máy Phát


22428108

Tổ Thiết Bị Phụ


22446109

Tổ Cơ Khí Thủy Công


22443110

Kho của tổ máy cao trình 118


22471

0212.6256.864


PHÂN XƯỞNG SỬA CHỮA ĐIỆN

111

Trần Văn Thừa

Trưởng đại diện EVNPSC

22492

0212.6256.875


112

Phó QĐ phục trách Sơn La


22479113

Phó QĐ phụ trách Lai Châu


23355

0213.626.3315

DĐ: 0985.668.861

114

Tổ Hóa dầu


22424115

Tổ Thí Nghiệm


22485116

Tổ Thiết Bị Phụ


22487117

Tổ Thiết Bị Chính


22482118

Tổ Trưởng Tổ SCĐ Lai Châu


23315

0213.626.3315

DĐ: 0978.043.934

* Ghi chú:
1. Gọi nội bộ (trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam):
Nhấc máy -> Số máy nội bộ
2. Gọi ra các nhà mạng viễn thông (áp dụng cho cả đường thoại và fax):
Nhấc máy -> 9 -> Mã vùng -> Số điện thoại cần gọi (Lưu ý khi gọi cố định Sơn La: bỏ mã vùng)

 

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang

Các tin khác
Membership Membership:
Latest New User Latest: Nguyễn Tuấn Dũng
Past 24 Hours Past 24 Hours: 0
Prev. 24 Hours Prev. 24 Hours: 0
User Count Overall: 51

Online Now Online Now:
Số người đang online: 11
Thành viên: 0
Tổng số: 11
People Online People Online:
Visitors Visitors:
Members Members:
Total Total:
Tổng số lượt truy cập:
1640468