Đảng bộ EVN đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trong năm 2018    
Cập nhật: 03/01/2019 02:08
Xem lịch sử tin bài
Đảng bộ EVN đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trong năm 2018
Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW Lê Văn Châu phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Đó là khẳng định của ông Lê Văn Châu - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tại Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Hội nghị diễn ra ngày 2/1, tại Hà Nội.

Tham dự Hội nghị còn có Anh hùng lao động Thái Phụng Nê - Nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Năng lượng; ông Dương Quang Thành - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW), Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN; ông Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN; ông Trần Đình Nhân - Tổng giám đốc EVN.

Theo Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW Lê Văn Châu, Đảng bộ EVN có đóng góp rất lớn vào thành công chung của toàn Đảng bộ Khối trong năm qua. Cụ thể, EVN đã luôn đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định cho đất nước; tạo được niềm tin với Đảng, Chính phủ và Nhân dân cả nước trong vai trò là trụ cột về an ninh năng lượng của quốc gia.

Trong công tác xây dựng Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW ghi nhận nỗ lực của EVN đã thực hiện toàn diện từ công tác tổ chức, tuyên giáo, kiểm tra, giám sát đến công tác lãnh đạo các tổ chức đoàn thể. Đặc biệt, Đảng ủy EVN đã ban hành nhiều Nghị quyết chuyên đề rất sát với đặc thù đơn vị để lãnh đạo, chỉ đạo đạt được hiệu quả cao nhất.

Đề ra các nhiệm vụ, Lãnh đạo Đảng ủy Khối yêu cầu Đảng ủy EVN cần tiếp tục quán triệt, triển khai tốt các Nghị quyết của Trung ương và Đảng ủy Khối, thực hiện có hiệu quả theo tình hình thực tế; tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt của Chi bộ, phát triển đảng viên, nâng cao chất lượng đảng viên mới kết nạp.

Đồng thời, tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh gắn với chủ đề năm mà EVN đã đặt ra; tiếp tục đổi mới, nâng cao năng suất lao động, năng lực quản trị doanh nghiệp hiện đại; tăng cường đầu tư và nâng cao hiệu quả nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng chiến lược, từng bước thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Đảng ủy EVN cũng cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp; thực hiện nghiêm quy định về bổ nhiệm cán bộ; thực hiện tốt công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ EVN nhiệm kỳ 2020-2025.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành trao Giấy khen của Đảng ủy EVN cho các tổ chức đạt danh hiệu "Trong sạch vững mạnh" tiêu biểu năm 2018

Cũng tại Hội nghị này, nhấn mạnh thêm một số công tác trọng tâm của năm 2019, ông Dương Quang Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN cho biết, Đảng ủy Tập đoàn sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện; đảm bảo tiến độ, chất lượng đầu tư xây dựng các dự án, công trình nguồn và lưới điện; lãnh đạo thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn về chủ đề năm “Nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện và thị trường điện” và Nghị quyết “Nghiên cứu, phát triển, ứng dụng công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 vào hoạt động sản xuất kinh doanh”.

Trong công tác xây dựng Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN đề nghị toàn Đảng bộ nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng và tuyên truyền; tiếp tục đổi mới, sắp xếp bộ máy tổ chức; nâng cao chất lượng cán bộ, chất lượng đảng viên; thực hiện có trọng tâm công tác kiểm tra, giám sát.

Ngoài ra, cần thực hiện có hiệu quả công tác dân vận và hoạt động của các đoàn thể chính trị xã hội; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN Nguyễn Hữu Tuấn trao Giấy khen của Đảng ủy EVN cho những cá nhân đạt danh hiệu Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tục (2014-2018)

Một số chỉ tiêu về công tác Đảng năm 2019

- Triển khai hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Đảng ủy Khối DNTW, với tỷ lệ tham dự đạt từ 95 đến 100%;

- 100% tổ chức Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ;

- 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ;

- Kết nạp trên 100 đảng viên, trong đó trên 50% là đoàn viên, thanh niên;...

Ảnh và bài: Xuân Tiến - EVN

Theo Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW Lê Văn Châu, Đảng bộ EVN có đóng góp rất lớn vào thành công chung của toàn Đảng bộ Khối trong năm qua. Cụ thể, EVN đã luôn đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định cho đất nước; tạo được niềm tin với Đảng, Chính phủ và Nhân dân cả nước trong vai trò là trụ cột về an ninh năng lượng của quốc gia.

Trong công tác xây dựng Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW ghi nhận nỗ lực của EVN đã thực hiện toàn diện từ công tác tổ chức, tuyên giáo, kiểm tra, giám sát đến công tác lãnh đạo các tổ chức đoàn thể. Đặc biệt, Đảng ủy EVN đã ban hành nhiều Nghị quyết chuyên đề rất sát với đặc thù đơn vị để lãnh đạo, chỉ đạo đạt được hiệu quả cao nhất.

Đề ra các nhiệm vụ, Lãnh đạo Đảng ủy Khối yêu cầu Đảng ủy EVN cần tiếp tục quán triệt, triển khai tốt các Nghị quyết của Trung ương và Đảng ủy Khối, thực hiện có hiệu quả theo tình hình thực tế; tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt của Chi bộ, phát triển đảng viên, nâng cao chất lượng đảng viên mới kết nạp.

Đồng thời, tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh gắn với chủ đề năm mà EVN đã đặt ra; tiếp tục đổi mới, nâng cao năng suất lao động, năng lực quản trị doanh nghiệp hiện đại; tăng cường đầu tư và nâng cao hiệu quả nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng chiến lược, từng bước thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Đảng ủy EVN cũng cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp; thực hiện nghiêm quy định về bổ nhiệm cán bộ; thực hiện tốt công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ EVN nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW Lê Văn Châu, Đảng bộ EVN có đóng góp rất lớn vào thành công chung của toàn Đảng bộ Khối trong năm qua. Cụ thể, EVN đã luôn đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định cho đất nước; tạo được niềm tin với Đảng, Chính phủ và Nhân dân cả nước trong vai trò là trụ cột về an ninh năng lượng của quốc gia.

Trong công tác xây dựng Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW ghi nhận nỗ lực của EVN đã thực hiện toàn diện từ công tác tổ chức, tuyên giáo, kiểm tra, giám sát đến công tác lãnh đạo các tổ chức đoàn thể. Đặc biệt, Đảng ủy EVN đã ban hành nhiều Nghị quyết chuyên đề rất sát với đặc thù đơn vị để lãnh đạo, chỉ đạo đạt được hiệu quả cao nhất.

Đề ra các nhiệm vụ, Lãnh đạo Đảng ủy Khối yêu cầu Đảng ủy EVN cần tiếp tục quán triệt, triển khai tốt các Nghị quyết của Trung ương và Đảng ủy Khối, thực hiện có hiệu quả theo tình hình thực tế; tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt của Chi bộ, phát triển đảng viên, nâng cao chất lượng đảng viên mới kết nạp.

Đồng thời, tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh gắn với chủ đề năm mà EVN đã đặt ra; tiếp tục đổi mới, nâng cao năng suất lao động, năng lực quản trị doanh nghiệp hiện đại; tăng cường đầu tư và nâng cao hiệu quả nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng chiến lược, từng bước thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Đảng ủy EVN cũng cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp; thực hiện nghiêm quy định về bổ nhiệm cán bộ; thực hiện tốt công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ EVN nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW Lê Văn Châu, Đảng bộ EVN có đóng góp rất lớn vào thành công chung của toàn Đảng bộ Khối trong năm qua. Cụ thể, EVN đã luôn đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định cho đất nước; tạo được niềm tin với Đảng, Chính phủ và Nhân dân cả nước trong vai trò là trụ cột về an ninh năng lượng của quốc gia.

Trong công tác xây dựng Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW ghi nhận nỗ lực của EVN đã thực hiện toàn diện từ công tác tổ chức, tuyên giáo, kiểm tra, giám sát đến công tác lãnh đạo các tổ chức đoàn thể. Đặc biệt, Đảng ủy EVN đã ban hành nhiều Nghị quyết chuyên đề rất sát với đặc thù đơn vị để lãnh đạo, chỉ đạo đạt được hiệu quả cao nhất.

Đề ra các nhiệm vụ, Lãnh đạo Đảng ủy Khối yêu cầu Đảng ủy EVN cần tiếp tục quán triệt, triển khai tốt các Nghị quyết của Trung ương và Đảng ủy Khối, thực hiện có hiệu quả theo tình hình thực tế; tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt của Chi bộ, phát triển đảng viên, nâng cao chất lượng đảng viên mới kết nạp.

Đồng thời, tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh gắn với chủ đề năm mà EVN đã đặt ra; tiếp tục đổi mới, nâng cao năng suất lao động, năng lực quản trị doanh nghiệp hiện đại; tăng cường đầu tư và nâng cao hiệu quả nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng chiến lược, từng bước thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Đảng ủy EVN cũng cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp; thực hiện nghiêm quy định về bổ nhiệm cán bộ; thực hiện tốt công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ EVN nhiệm kỳ 2020-2025.


Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang

Các tin khác
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nghiên cứu, khảo sát chuyển đổi ngành Điện ảnh hưởng đến người lao động - (03/08/2020 10:15) Dâng hương tưởng nhớ công ơn các Anh hùng Liệt sĩ nhân ngày 27/7/2020 - (27/07/2020 04:04) Công đoàn ĐLVN: Vinh danh 114 nữ CNVCLĐ, 16 tập thể tiêu biểu và đón nhận Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - (22/07/2020 06:39) Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ EVN thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025: 33 đồng chí được bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ Tập đoàn - (17/07/2020 05:00) Lan tỏa tinh thần tương thân tương ái của các đoàn viên Công đoàn Công ty Thủy điện Sơn La - (25/05/2020 04:22) Đoàn thanh niên Công ty Thủy điện Sơn La tham gia chương trình “Về nguồn” chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích Tân Trào, Tuyên Quang. - (19/05/2020 02:11) Đại hội Đảng bộ Công ty Thủy điện Hòa Bình thành công tốt đẹp - (13/05/2020 10:02) Đại hội chi bộ Phòng Kế hoạch vật tư – Tài chính kế toán lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2022 thành công tốt đẹp - (23/04/2020 09:03) Đảng ủy Công ty Thủy điện Sơn La - Chuẩn bị chu đáo mọi mặt tổ chức thành công đại hội các chi bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2020 – 2022, tiến tới đại hội đảng bộ Công ty Thủy điện Sơn La nhiệm kỳ 2020 –... - (25/03/2020 11:02) Công tác chuẩn bị đại hội chi bộ Kế hoạch Vật tư – Tài chính Kế toán nhiệm kỳ 2020-2022 - (25/03/2020 04:37)
Membership Membership:
Latest New User Latest: Nguyễn Tuấn Dũng
Past 24 Hours Past 24 Hours: 0
Prev. 24 Hours Prev. 24 Hours: 0
User Count Overall: 51

Online Now Online Now:
Số người đang online: 21
Thành viên: 0
Tổng số: 21
People Online People Online:
Visitors Visitors:
Members Members:
Total Total:
Tổng số lượt truy cập:
277097