ĐỒ THỊ PHÂN LOẠI THEO NGUYÊN NHÂN TAI NẠN    
Cập nhật: 08/03/2021 04:31
Xem lịch sử tin bài
ĐỒ THỊ PHÂN LOẠI THEO NGUYÊN NHÂN TAI NẠN

ĐỒ THỊ PHÂN LOẠI THEO NGUYÊN NHÂN TAI NẠN

Đơn vị

Công ty Thủy điện Sơn La

Năm

2019

2020

Điện

0

0

Ngã cao

0

0

Giao thông

0

0

Cơ thủy nhiệt hóa

0

0

Khác

0

0

 

 

 


Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang

Membership Membership:
Latest New User Latest: Nguyễn Tuấn Dũng
Past 24 Hours Past 24 Hours: 0
Prev. 24 Hours Prev. 24 Hours: 0
User Count Overall: 51

Online Now Online Now:
Số người đang online: 14
Thành viên: 0
Tổng số: 14
People Online People Online:
Visitors Visitors:
Members Members:
Total Total:
Tổng số lượt truy cập:
1623527