ĐỒ THỊ XU HƯỚNG TAI NẠN CHẾT NGƯỜI 5 NĂM    
Cập nhật: 08/03/2021 04:20
Xem lịch sử tin bài
ĐỒ THỊ XU HƯỚNG TAI NẠN CHẾT NGƯỜI 5 NĂM

ĐỒ THỊ XU HƯỚNG TAI NẠN CHẾT NGƯỜI 5 NĂM

Đơn vị

Công ty Thủy điện Sơn La

Năm

2016

2017

2018

2019

2020

Số người chết khi làm việc

0

0

0

0

0

 


Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang

Membership Membership:
Latest New User Latest: Nguyễn Tuấn Dũng
Past 24 Hours Past 24 Hours: 0
Prev. 24 Hours Prev. 24 Hours: 0
User Count Overall: 51

Online Now Online Now:
Số người đang online: 14
Thành viên: 0
Tổng số: 14
People Online People Online:
Visitors Visitors:
Members Members:
Total Total:
Tổng số lượt truy cập:
1623529