EVN là doanh nghiệp Nhà nước có số lượng gói thầu thực hiện đấu thầu qua mạng lớn nhất trong 4 tháng đầu năm    
Cập nhật: 04/06/2021 08:00
Xem lịch sử tin bài
EVN là doanh nghiệp Nhà nước có số lượng gói thầu thực hiện đấu thầu qua mạng lớn nhất trong 4 tháng đầu năm

Theo thông tin từ Bộ Kế hoạch Đầu tư, trong 4 tháng đầu năm 2021, Tập đoàn Điện lực Việt Nam là doanh nghiệp Nhà nước có số lượng gói thầu thực hiện đấu thầu qua mạng (ĐTQM) lớn nhất với 5796 gói thầu thực hiện ĐTQM.

 

 

Số lượng gói thầu thực hiện ĐTQM của EVN chiếm tỷ lệ gần 20% tổng số lượng gói thầu ĐTQM của cả nước trong 4 tháng đầu năm 2021.

 

 

Theo evn.com.vn


Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang

Membership Membership:
Latest New User Latest: Nguyễn Tuấn Dũng
Past 24 Hours Past 24 Hours: 0
Prev. 24 Hours Prev. 24 Hours: 0
User Count Overall: 51

Online Now Online Now:
Số người đang online: 29
Thành viên: 0
Tổng số: 29
People Online People Online:
Visitors Visitors:
Members Members:
Total Total:
Tổng số lượt truy cập:
1640517