Hợp tác với Hàn Quốc    
Cập nhật: 24/05/2010 08:30
Xem lịch sử tin bài
Hợp tác với Hàn Quốc

Thỏa thuận hợp tác về kiếm soát chất lượng sản phẩm thủy sản và an toàn thực phẩm

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang

Các tin khác
Hợp tác với Indonesia - (03/04/2012 08:34) Hợp tác với EU - (31/05/2010 08:32) Hợp tác với Canada - (28/05/2010 08:31) Hợp tác với New Zealand - (24/05/2010 08:29)
Membership Membership:
Latest New User Latest: Nguyễn Tiến Kiên
Past 24 Hours Past 24 Hours: 0
Prev. 24 Hours Prev. 24 Hours: 0
User Count Overall: 47

Online Now Online Now:
Số người đang online: 28
Thành viên: 0
Tổng số: 28
People Online People Online:
Visitors Visitors:
Members Members:
Total Total:
Tổng số lượt truy cập:
243113