Hợp tác với Liên bang Nga    
Cập nhật: 23/06/2011 08:33
Xem lịch sử tin bài
Hợp tác với Liên bang Nga

Trong lĩnh vực kiểm soát ATTP thủy sản

Bản ghi nhớ giữa VPSS và NAFIQAD bằng 03 ngôn ngữ: Bản tiếng Việt ; Bản tiếng Nga ;Bản tiếng Anh 

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang

Membership Membership:
Latest New User Latest: Nguyễn Tuấn Dũng
Past 24 Hours Past 24 Hours: 0
Prev. 24 Hours Prev. 24 Hours: 0
User Count Overall: 51

Online Now Online Now:
Số người đang online: 10
Thành viên: 0
Tổng số: 10
People Online People Online:
Visitors Visitors:
Members Members:
Total Total:
Tổng số lượt truy cập:
432832