Nhà máy thủy điện Lai Châu vào danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia    
Cập nhật: 18/04/2019 08:41
Xem lịch sử tin bài
Nhà máy thủy điện Lai Châu vào danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia
Nhà máy thủy điện Lai Châu - Ảnh: Hồng Hà

Ngày 16/4, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 419/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa công trình Nhà máy thủy điện Lai Châu vào danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Công thương, Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các bộ, ngành liên quan lập kế hoạch, xây dựng phương án bảo vệ, tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Bộ trưởng các Bộ: Công an, Quốc phòng, Công thương, tài chính, Xây dựng, Kế hoạch đầu tư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Theo TTXVN

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang

Membership Membership:
Latest New User Latest: Nguyễn Tuấn Dũng
Past 24 Hours Past 24 Hours: 0
Prev. 24 Hours Prev. 24 Hours: 0
User Count Overall: 51

Online Now Online Now:
Số người đang online: 29
Thành viên: 0
Tổng số: 29
People Online People Online:
Visitors Visitors:
Members Members:
Total Total:
Tổng số lượt truy cập:
277126