Quy định về đấu thầu qua mạng    
Cập nhật: 27/06/2016 04:47
Xem lịch sử tin bài
Quy định về đấu thầu qua mạng

Những điểm mới Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 (Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng)

Ngày 08/9/2015 Bộ kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính ban hànhThông tư liên tịch Số: 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC Quy định chi tiết việc cung cấp,đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng, hiệu lực thi hànhtừ ngày 01/11/2015. Cụ thể hướng dẫn các nội dung sau:

  1.Đã quy định rõ về việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu trên Hệ thốngmạng đấu thầu quốc gia, Báo Đấu thầu và quy định việc lựa chọn nhà thầu quamạng đối với các gói thầu:

- Quy định việc cungcấp, đăng tải các thông tin về đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia,Báo Đấu thầu, bao gồm các thông tin về đấu thầu quy định tại Khoản 1 Điều 8 củaLuật Đấu thầu, trừ các thông tin đối với những dự án, gói thầu quy định tạiKhoản 4 Điều 7 của Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ.

- Quy định việc lựachọn nhà thầu qua mạng đối với các gói thầu dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hànghóa, xây lắp áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi, đấu thầuhạn chế, chào hàng cạnh tranh trong nước theo phương thức đấu thầu một giaiđoạn một túi hồ sơ quy định tại Điều 28 của Luật Đấu thầu.

  2.Tính hợp lệ của văn bản điện tử trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia:

- Văn bản điện tử theoquy định tại Khoản 4 Điều 3 của Thông tư này được chủ đầu tư, bên mời thầu, nhàthầu và nhà đầu tư phát hành dưới dạng điện tử thì được xem là văn bản gốc, cógiá trị pháp lý để làm cơ sở đối chiếu, so sánh, xác thực phục vụ công tác đánhgiá, giám sát, thẩm định, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, thanh toán và giảingân đảm bảo thống nhất quản lý thông tin về đấu thầu theo Khoản 26 Điều 4 LuậtĐấu thầu.

- Văn bản điện tử đượcgửi đến Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia chỉ được coi là có giá trị khi đã gửithành công mà Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia nhận được và có phản hồi (ngaysau khi nhận được).

- Hệ thống mạng đấuthầu quốc gia phải thông báo cho người gửi văn bản điện tử tình trạng gửi(thành công hay không thành công) khi họ gửi văn bản điện tử lên Hệ thống mạngđấu thầu quốc gia.

  

3. Điều kiện về hạtầng công nghệ thông tin

- Đường truyềnInternet:

+ Có kết nối đến Hệthống mạng đấu thầu quốc gia;

+ Mở các cổng (port):8070, 8080, 8081, 8082, 4502, 4503, 9000.

- Yêu cầu máy tính:

+ Hệ điều hành:Windows;

+ Trình duyệt InternetExplorer.

 4.Cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu: cung cấp thông tin ở 02 nơi.

- Cung cấp, đăng tảithông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

- Cung cấp, đăng tảithông tin trên Báo Đấu thầu.

  5. Bảo đảm dự thầutrong lựa chọn nhà thầu qua mạng:

- Nhà thầu tham giađấu thầu qua mạng phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu theo quy định củaĐiều 11 Luật Đấu thầu, Điều 88 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP và nội dung hồ sơ mờithầu, hồ sơ yêu cầu được phê duyệt. Giá trị bảo đảm dự thầu từ 1% đến 1,5% giágói thầu.

- Trường hợp bảo đảmdự thầu bằng thư bảo lãnh của ngân hàng, đối với những ngân hàng đã kết nối vớiHệ thống mạng đấu thầu quốc gia, nhà thầu thực hiện bảo lãnh dự thầu qua mạng.Đối với ngân hàng chưa có kết nối đến Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, nhà thầuquét (scan) thư bảo lãnh của ngân hàng và đính kèm khi nộp hồ sơ dự thầu quamạng.

  6.Quy định về định dạng, dung lượng của tệp tin (file) đính kèm trên Hệ thốngmạng đấu thầu quốc gia:

- Định dạng file đínhkèm: MS Word, MS Excel, PDF, CAD, các định dạng ảnh, file nén; phông chữ thuộcbảng mã Unicode.

- Khi thực hiện đínhkèm tệp tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Bên mời thầu, nhà thầu, nhàđầu tư phải đảm bảo tệp tin đó không bị nhiễm virus, không bị hỏng và không thiếtlập mã số bí mật (mật khẩu).

 7. Quy định 02 quytrình đấu thầu qua mạng:

- Quy trình đấu thầurộng rãi, hạn chế qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

- Quy trình chào hàngcạnh tranh qua mạng.

  8. Quy định nhữngthông tin về đấu thầu được đăng tải trên Báo Đấu thầu, Hệ thống mạng đấu thầuquốc gia phải chịu chi phí:

- Thông báo mời quantâm, thông báo mời sơ tuyển;

-Thông báo mời chàohàng, thông báo mời thầu;

- Danh sách ngắn.

- Các thông tin cònlại theo quy định tại Luật Đấu thầu phải đăng tải không thu phí như: Kế hoạchlựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư; Kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư; Kết quảmở thầu đối với đấu thầu qua mạng; Thông tin xử lý vi phạm pháp luật về đấuthầu; Văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu; Danh mục dự án đầu tư theo hìnhthức đối tác công tư (PPP), danh mục dự án có sử dụng đất; Thông tin về nhàthầu, nhà đầu tư nước ngoài trúng thầu tại Việt Nam; Thông tin về cá nhân đượccấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu; Thông tin giảng viên về đấu thầu; Thôngtin cơ sở đào tạo về đấu thầu; Thông báo hủy, gia hạn, điều chỉnh, đính chínhcác thông tin đã đăng tải.

  9. Các nội dungphải chịu chi phí thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng:

- Chi phí tham gia Hệthống mạng đấu thầu quốc gia bao gồm: chi phí đăng ký tham gia Hệ thống mạngđấu thầu quốc gia (nộp một lần khi đăng ký) và chi phí duy trì tên và dữ liệucủa nhà thầu, nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (nộp vào Quý Ihàng năm, trừ năm thực hiện đăng ký);

- Chi phí nộp hồ sơ dựthầu, hồ sơ đề xuất.

  10. Chi phí đăng tảithông tin về đấu thầu và chi phí trong lựa chọn nhà thầu qua mạng:

- Chi phí đăng tảithông tin về đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo Đấu thầu

 

STT

 

Nội dung

 

Đơn vị tính

 

Mức thu (chưa bao gồm 10% VAT)

1

Thông báo mời quan tâm, thông báo mời sơ tuyển

Đồng/gói/thứ tiếng

300.000

2

Thông báo mời chào hàng

Đồng/gói/thứ tiếng

150.000

3

Thông báo mời thầu

Đồng/gói/thứ tiếng

300.000

4

Danh sách ngắn

Đồng/gói/thứ tiếng

150.000

 

- Chi phí tham gia Hệthống mạng đấu thầu quốc gia và lựa chọn nhà thầu qua mạng

 

 

STT

 

Nội dung

 

Đơn vị tính

 

Mức thu 
(chưa bao gồm 10% VAT)

1

Chi phí đăng ký tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (nộp một lần khi đăng ký)

Đồng

500.000

2

Chi phí duy trì tên và dữ liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (nộp hàng năm, không kể năm thực hiện đăng ký)

Đồng/năm

500.000

3

Chi phí nộp hồ sơ dự thầu

Đồng/gói

300.000

4

Chi phí nộp hồ sơ đề xuất

Đồng/gói

200.000

  11.Lộ trình đăng ký thông tin nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia:

Bắt đầu từ ngày01/7/2016, trước thời điểm đóng thầu 02 ngày làm việc, nhà thầu, nhà đầu tưchưa có xác nhận đăng ký thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia khôngđược tham dự thầu đối với các gói thầu, dự án có hình thức lựa chọn nhà thầuquy định tại các Điều 20, 21, 22, 23, 24, 25 và 26 của Luật Đấu thầu.

  12.Lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng (Tập đoàn Điện lực Việt Nam):

- Năm 2016, tối thiểu30% số lượng các gói thầu chào hàng cạnh tranh, 20% số lượng các gói thầu quymô nhỏ đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế nhưng ít nhất là 02 gói thầu chàohàng cạnh tranh hoặc đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế;

- Năm 2017, tối thiểu50% số lượng các gói thầu chào hàng cạnh tranh, 30% số lượng các gói thầu quymô nhỏ đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế;

- Từ năm 2018 trở đi,tối thiểu 50% số lượng các gói thầu chào hàng cạnh tranh, 40% số lượng các góithầu quy mô nhỏ đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế./.

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang

Membership Membership:
Latest New User Latest: Nguyễn Tuấn Dũng
Past 24 Hours Past 24 Hours: 0
Prev. 24 Hours Prev. 24 Hours: 0
User Count Overall: 51

Online Now Online Now:
Số người đang online: 29
Thành viên: 0
Tổng số: 29
People Online People Online:
Visitors Visitors:
Members Members:
Total Total:
Tổng số lượt truy cập:
1640505