SỐ LIỆU SẢN XUẤT    
Cập nhật: 24/11/2020 10:00
Xem lịch sử tin bài

 

THỐNG KÊ SỐ LIỆU SẢN XUẤT NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SƠN LA

(Số liệu được thống kê đến hết ngày 31/5/2021)

BẢNG 1. TỔNG HỢP SẢN LƯỢNG ĐIỆN SẢN XUẤT VÀ CHỈ TIÊU GIAO QUA CÁC NĂM

  

BẢNG 2. TỔNG HỢP SẢN LƯỢNG ĐIỆN SẢN XUẤT THEO THÁNG TRONG CÁC NĂM (MWh)

 

BẢNG 3. TỔNG HỢP SẢN LƯỢNG ĐIỆN SẢN XUẤT LŨY KẾ QUA CÁC NĂM (MWh)

  

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang

Các tin khác
Membership Membership:
Latest New User Latest: Nguyễn Tuấn Dũng
Past 24 Hours Past 24 Hours: 0
Prev. 24 Hours Prev. 24 Hours: 0
User Count Overall: 51

Online Now Online Now:
Số người đang online: 26
Thành viên: 0
Tổng số: 26
People Online People Online:
Visitors Visitors:
Members Members:
Total Total:
Tổng số lượt truy cập:
1640512