SỐ LIỆU SẢN XUẤT    
Cập nhật: 24/11/2020 08:52
Xem lịch sử tin bài
SỐ LIỆU SẢN XUẤT

 

THỐNG KÊ SỐ LIỆU SẢN XUẤT NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN LAI CHÂU

(Số liệu được thống kê đến hết ngày 31/12/2019)

BẢNG 1. TỔNG HỢP SẢN LƯỢNG ĐIỆN SẢN XUẤT VÀ CHỈ TIÊU GIAO QUA CÁC NĂM

Năm

Điện năng sản xuất được (kWh)

Kế hoạch giao(tỷ kWh)

Phần trăm đạt được so với kế hoạch (%)

2015

73,429,000

-

-

2016

3,945,705,259

4,264,000,000

92,54

2017

4,662,681,803

4,175,000,000

111,68

2018

4,945,502,168

4,103,000,000

120,53

2019

2,690,780,620

4,226,000,000

63,67

BẢNG 2. TỔNG HỢP SẢN LƯỢNG ĐIỆN SẢN XUẤT THEO THÁNG TRONG CÁC NĂM (MWh)

Năm

T01

T02

T03

T04

T05

T06

T07

T08

T09

T10

T11

T12

2015

-


-

-

-

-

-

-

-

-

-

73,429

2016

165,230 

121,367

153,478

148,814

127,259

306,761

575,524

583,611

568,430

472,015

491,382

231,832

2017

166,736

133,503

143,980

187,548

128,924

317,746

799,061

856,644

730,503

538,054

380,781

279,196

2018

203,226

96,665

196,103

124,450

142,654

603,759

829,728

859,596

658,907

593,754

344,174

292,480

2019

251,363

119,092

158,555

185,989

106,648

216,919

423,578

433,419

327,343

308,199

45,199

114,409

BẢNG 3. TỔNG HỢP SẢN LƯỢNG ĐIỆN SẢN XUẤT LŨY KẾ QUA CÁC NĂM (MWh)

Năm

T01

T02

T03

T04

T05

T06

T07

T08

T09

T10

T11

T12

2015

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

73,429

2016

238,659

360,026

513,504

662,318

789,600

1,096,338

1,671,862

2,255,473

2,823,903

3,295,919

3,787,301

4,019,134

2017

4,185,870

4,319,373

4,463,354

4,650,902

4,779,827

5,097,574

5,896,635

6,753,280

7,483,783

8,021,837

8,402,619

8,681,816

2018

8,885,042

8,981,707

9,177,810

9,302,260

9,444,915

10,048,675

10,878,403

11,738,000

12,396,907

12,990,662

13,334,837

13,627,318

2019

13,878,681

13,997,773

14,156,328

14,342,317

14,448,965

14,665,885

15,089,464

15,522,883

15,850,226

16,158,426

16,203,689

16,318,098

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang

Các tin khác
Membership Membership:
Latest New User Latest: Nguyễn Tuấn Dũng
Past 24 Hours Past 24 Hours: 0
Prev. 24 Hours Prev. 24 Hours: 0
User Count Overall: 51

Online Now Online Now:
Số người đang online: 16
Thành viên: 0
Tổng số: 16
People Online People Online:
Visitors Visitors:
Members Members:
Total Total:
Tổng số lượt truy cập:
928686