THÀNH TÍCH SONLAHPC    
Cập nhật: 24/11/2020 09:32
Xem lịch sử tin bài

Trong những năm qua Công ty đã được tặng thưởng các hình thức khen thưởng như sau:

1. Danh hiệu thi đua:

Năm

Danh hiệu thi đua

Số, ngày tháng, năm của Quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

2011

Cờ thi đua của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam .

Quyết định số 34/QĐ-TLĐ, ngày 03/01/2012 của Tổng LĐLĐ Việt Nam

Tập thể lao động xuất sắc năm 2011

Quyết định số 1357/QĐ-ĐVN, ngày 29/12/2011 của EVN

2012

Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ.

Quyết định số 73/QĐ-TTg, ngày 08/01/2013 của CP

Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Quyết định số 13/QĐ-TLĐ, ngày 03/01/2013 của Tổng LĐLĐ Việt Nam

Tập thể lao động xuất sắc.

Quyết định số: 1312/QĐ-EVN, ngày 28/12/2012 của EVN

2013

Cờ thi đua của Bộ Công Thương

Quyết định số: 193/QĐ-BCT, ngày 08/01/2014 của Bộ Công Thương

Cờ thi đua Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Quyết định số: 242/QĐ-LĐTBXH, ngày 06/3/2014 của Bộ Công Thương

Cờ thi đua của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Quyết định số: 1069/QĐ-EVN, ngày 25/12/2013 của EVN

Cờ thi đua của Công đoàn EVN

Quyết định số: 458/QĐ-CĐ ĐVN, ngày 25/12/2013 của Công đoàn EVN

Tập thể lao động xuất sắc năm 2013

Quyết định số 1070/QĐ-ĐVN, ngày 25/12/2013 của EVN

2014

Cờ thi đua của Chính phủ năm 2014

Quyết định số 20/QĐ-TTg, ngày 08/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ

Cờ thi đua của Tổng LĐLĐ Việt Nam Phong trào thi đua liên kết XDNM thủy điện Lai Châu

Quyết định số 168/QĐ-TLĐ, ngày 20/01/2014 của Tổng LĐLĐ VN

Cờ thi đua toàn diện năm 2014

Quyết định số 04/QĐ-CDĐVN, ngày 06/01/2015 của Chủ tịch Công đoàn Điện Lực Việt Nam

Tập thể lao động xuất sắc năm 2014

Quyết định số 101/QĐ-EVN, ngày 03/2/2015 của Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện Lực Việt Nam

2015

Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Quyết định số 1664/QĐ-TLĐ, ngày 10/12/2015 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Cờ thi đua của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Quyết định số 1271/QĐ-EVN, ngày 21/12/2015 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước và xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh

Quyết định số 1729/QĐ-TLĐ, ngày 25/12/2015 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Tập thể lao động xuất sắc năm 2015

Quyết định số 1342/QĐ-EVN, ngày 31/12/2015

của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

2016

Tập thể lao động xuất sắc năm 2016

Quyết định số 288/QĐ-EVN, ngày 27/3/2017

của Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, có thành tích XS trong Phong trào TĐ Lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh

Quyết định số 1975 /QĐ-TLĐ, ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Tổng LĐLĐVN

Cờ thi đua của Bộ Công thương cho đơn vị HTXSNV toàn diện năm 2016

Quyết định số 4132/QĐ-BCT, ngày 31 tháng 10 năm 2017 Bộ Công thương

2017

Cờ thi đua của CP, Hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2017 của ngành Điện lực

Quyết định số: 03/QĐ-TTg, ngày 03/1/2018

Cờ thi đua của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam: Đơn vị đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2017

Quyết định số 2037/QĐ-TLĐ, ngày 19/12/2017 Tông Liên đoàn

Cờ thi đua Bộ lao động - Thương Binh và XH Xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua về ATVSLĐ năm 2017

Quyết định số761/QĐ-LĐTBXH, ngày 19/06/2018

Tập thể lao động xuất sắc năm 2017

Quyết định số 36/QĐ-EVN, ngày 11/01/2018 của Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam

2018

Cờ thi đua của CP, Hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2018 của ngành Điện lực

Quyết định số 214/QĐ-TTg, ngày 21/02/2019

Cờ thi đua của EVN đã có thành tích xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2018

QĐ số 25/QĐ-EVN, ngày 5/1/2019 của EVN

Tập thể lao động xuất sắc năm 2018

Quyết định số 72/QĐ-EVN, ngày 11/01/2019

2019

Tập thể Lao động xuất sắc

Quyết định số 01 /QĐ-EVN, ngày 02/01/2020

2.    Hình thức khen thưởng:

Năm

Hình thức khen thưởng

Số, ngày tháng, năm của Quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

2011

Bằng khen của Tập đoàn Điện lực Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc năm 2011

Quyết định số: 1462/QĐ-EVN, ngày 25/12/2011 của EVN

2012

Huân chương lao động hạng Ba

Quyết định số 2249/QĐ-CTN, ngày 20/12/2012 của Chủ tịch nước.

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Quyết định số: 1812/QĐ-TTg, ngày 5/12/2012 của Thủ tướng Chính Phủ

Bằng khen của Bộ Công thương trong Phong trào thi đua liên kết XDNM thủy điện Sơn La.

Quyết định số: 7196/QĐ-BCT, ngày 28/11/2012 của Bộ Công thương

Bằng khen của Bộ Công Thương trong công tác AT-BHLĐ năm 2012.

Quyết định số: 1524/QĐ-BCT, ngày 13/03/2013 của Bộ Công Thương

Bằng khen của Bộ Công Thương vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác PCLB, cứu nạn cứu hộ năm 2012

Quyết định số: 2937/QĐ-BCT, ngày 08/5/2013 của Bộ Công Thương.

Bằng khen của Bộ Công Thương vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực năm 2012

Quyết định số: 4848/QĐ-BCT, ngày 22/08/2012 của Bộ Công Thương.

Bằng khen của Bộ Công Thương vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện vượt mức KHSXKD năm 2012

Quyết định số: 2249/QĐ-BCT, ngày 09/04/2013 của Bộ Công Thương.

Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chuyên đề “Xanh-Sạch-Đẹp, an toàn BHLĐ”

Quyết định số: 142/QĐ-TLĐ,

Ngày 05/01/2013 của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Bằng khen của EVN vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2012

Quyết định số 302-QĐ/EVN, ngày 5/4/2013

2013

Bằng khen của Bộ Công Thương vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Y tế năm 2013

Quyết định số: 909/QĐ-BCT, ngày 24/01/2014 của Bộ Công Thương.

Bằng khen của Bộ Công Thương vì đã có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua liên kết xây dựng Nhà máy thủy điện Lai Châu.

Quyết định số: 1322/QĐ-BCT, ngày 18/02/2014 của Bộ Công Thương.

Bằng khen của Bộ Công Thương vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2013

Quyết định số: 1282/QĐ-BCT, ngày 17/02/2014 của Bộ Công Thương.

Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có thành tích xuất sắc trong phong trào "Xanh-Sạch-Đẹp, đảm bảo ATVSLĐ" năm 2013

Quyết định số: 10/QĐ-TLĐ, ngày 03/01/2014 của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

 

Bằng khen của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam thực hiện tốt chính sách BHXH,BHYT năm 2013

Quyết định số: 110/QĐ-BHXH, ngày 25/01/2014 của Tổng GĐ.

Bằng khen của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn tặng xuất sắc trong công tác thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng giai đoạn 2011-2013

Quyết định số: 3975/QĐ-BNN, ngày 17/9/2014 của Bộ trưởng bộ NN&PTNT8

Bằng khen của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Quyết định số: 1071/QĐ-ĐVN, ngày 25/12/2013 của EVN.

Bằng khen của Tập đoàn Điện lực Việt Nam có thành tích xuất sắc trong công tác tài chính năm 2013

Quyết định số 447/QĐ-EVN, ngày 30 tháng 5 năm 2014

Bằng khen của Tập đoàn Điện lực Việt Nam có thành tích xuất sắc trong công tác vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2013

Quyết định số 176/QĐ-EVN, ngày 14 tháng 3 năm 2014

Bằng khen của UBND tỉnh Sơn La đã có thành tích đóng góp nộp ngân sách cho tỉnh đạt câu lạc bộ 2000,0 tỷ năm 2013.

Quyết định số: 3095/QĐ -UBND, ngày 18/12/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La.

 

 

2014

 

 

 

 

Huân chương lao động hạng Nhì

Quyết định số 2389/QĐ-CTN, ngày 25/9/2014 của Chủ tịch nước.

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ Phong trào thi đua liên kết XDNM thủy điện Lai Châu

Quyết định số 81/QĐ-TTg, ngày 19/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ

Bằng khen của Bộ Nông Nghiệp &PTNT

Quyết định số 3975/QĐ-BNN-TCCB, ngày 17/9/2014 của Bộ Nông nghiệp & PTNT

Bằng khen của Bộ Công thương về thành tích trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ giai đoạn 2010-2014 góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển điện lực Việt Nam

Quyết định số 9067/QĐ-BCT, ngày 09/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương

Bằng khen của Bộ Công Thương

Quyết định số 1070/QĐ-BCT, ngày 03/2/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương

Bằng khen của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Quyết định số 100/QĐ-EVN, ngày 03/2/2015 của Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện Lực Việt Nam

Bằng khen của Công đoàn Điện lực Việt Nam có TTXS trong phong trào Lao động giỏi, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2014

Quyết định số 09/QĐ-CDĐVN, ngày 06/01/2015 của Chủ tịch Công đoàn Điện Lực Việt Nam

Bằng khen EVN hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu tối ưu hóa chi phí năm 2014

Quyết định số 368/QĐ-EVN, ngày 4/5/2015 của Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện Lực Việt Nam

2015

Bằng khen của Bộ Công Thương có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển nghành Điện lực Việt Nam

Quyết định số 8365/QĐ-BCT, ngày 11/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương

Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua liên kết xây dựng NMTĐLC năm 2015

Quyết định số: 381/QĐ-TLĐ, ngày 15/10/2015 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về thành tích xuất sắc trong việc chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động năm 2015

Quyết định số: 1422/QĐ-TLĐ, ngày 05/01/2015 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Bằng khen của Tập đoàn Điện lực Việt Nam có thành tích xuất sắc trong công tác vì sự tiến bộ phụ nữ giai đoạn 2011-2015

Quyết định số 253/QĐ-EVN, ngày 25/3/2016 của Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Bằng khen của Tập đoàn Điện lực Việt Nam có thành tích xuất sắc trong công tác tài chính và tối ưu hóa chi phí

Quyết định số 388/QĐ-EVN, ngày 25/4/2016 của Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đã có nhiều thành tích trong công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện đề án đảm bảo an ninh trật tự công trình TĐSL giai đoạn 2013-2015

Quyết định số: 3170/QĐ-UBND, ngày 15/12/ 2015 của UBND tỉnh Sơn La

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác chăm lo đời sống cho người lao động, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ tổ quốc

Quyết định số 2054/QĐ-TTg, ngày 28/10/2016 của Thủ tướng Chính

Giải thưởng: Doanh nghiệp vì người lao động năm 2016

Do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ LĐTBXH và Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam trao tặng,

QĐ số 1728/QĐ-TLĐ, ngày 27/10/2016

Bằng khen của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về đã có thành tích xuất sắc thực hiện pháp chế giai đoạn 2006-2016

Quyết định số 1112/QĐ-EVN, ngày 01/11/2016 của Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Giấy khen của Cục An toàn Lao động; Có thành tích xuất sắc về công tác AT-VSLĐ năm 2016

Quyết định số 31/QĐ-ATLĐ, ngày 26/4/2017 của Cục An toàn

Bằng khen của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, đã có thành tích xuất sắc trong công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2016.

Quyết định số 216/QĐ-EVN, ngày 06/3/2017 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Bằng khen của UBND Tỉnh Sơn La, Đã có thành tích xuất sắc trong công tác giúp đỡ xã khu vực 3, xã biến giới, xã có công giai đoạn (2013-2016)

Quyết định số 1130/QĐ-UBND, ngày 05/5/2017 của UBND tỉnh Sơn La.

Bằng khen của UBND Tỉnh Sơn La, Đã có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo an ninh trật tự công trình thủy điện Sơn La giai đoạn 2013-2015

Quyết định số 3170/QĐ-UBND, ngày 15/12/2016 của UBND tỉnh Sơn La.

2017

Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ: Hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2017 của ngành Điện lực

Quyết định số 244/QĐ-TTg, ngày

26/02/2018

Bằng khen của Bộ LĐTBXH: Đã thực hiện tốt bộ luật lao động và làm tốt công tác chăn lo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động năm 2017

Quyết định số: 1829/QĐ-LĐTBXH, ngày

27/11/2017

Bằng khen của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống thiên tai

Quyết định số 1118/QĐ-BNN-TCCB, ngày 28/3/2018

Bằng khen của EVN: Cuộc thi ảnh chủ đề "nét đẹp văn hóa EVN" năm 2017

Quyết định số: 1360/QĐ-EVN, ngày 16/11/2017

Bằng khen của EVN: Giải khuyến khích tại hội thi nét đẹp phụ nữ ngành điện năm 2017

Quyết định số: 501/QĐ-CĐEVN, ngày 18/10/2017

Bằng khen của EVN: Có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác tài chính năm 2017

Quyết định số: 490/QĐ-EVN, ngày 26/4/2018

Danh hiệu Doanh nghiệp vì người lao động 2017

Quyết định số 1906/QĐ-TLĐ, ngày 17/11/2011 của Chủ tịch Tổng LĐLĐVN

Bằng khen của UBND Tỉnh Lai Châu: Đã có thành tích xuất sắc đóng góp cho sự phát triển Kinh tế-Xã hội Tỉnh Lai Châu

Quyết định số: 1206/QĐ-UBND, ngày 11/10/2017

Bằng khen EVN có thành tích xuất sắc trong công tác vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2017

Quyết định số số 312/QĐ-EVN, ngày 20/3/2018

2018

Bằng khen của Bộ Lao động Thương binh và xã hội vì đã thực hiện tốt pháp luật LĐ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động năm 2018

Quyết định số 1790/QĐ-LĐTBXH, ngày 13/12/2018 của Bộ Lao động Thương binh và XH

Bằng khen của Bộ Công thương đã có thành tích xuất sắc trong công tác PCTT và tìm kiếm cứu nạn năm 2018

Quyết định số 1345/QĐ-BCT, ngày 21/5/2019

Giấy khen Cục An toàn Lao động khen thưởng có nhiều thành tích trong công tác ATVSLĐ năm 2018

Quyết định số 101/QĐ-ATLĐ

Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2018

Quyết định số 2047/QĐ-TLĐ, ngày 25/12/2018

Bằng khen của EVN đã có thành tích xuất sắc trong công tác vận hành hiệu quả hồ chứa trong mùa mưa lũ năm 2018

Quyết định số 385/QĐ-EVN, ngày 28/3/2019

Bằng khen EVN giải hình ảnh thân thiện Văn hóa doanh nghiệp ở thủy điện Sơn La

Quyết định số số 1450/QĐ-EVN, ngày 28 tháng 11 năm 2018

Đơn vị điển hình tiên tiến trong công tác toàn dân PCCC năm 2018 (NMTĐLai Châu)

Quyết định số 1520/CAT-QĐ, ngày 17/10/2018 Công an tỉnh Lai Châu

Đơn vị điển hình tiên tiến trong công tác toàn dân PCCC năm 2018 (NMTĐ Sơn La)

Quyết định số 13/CAT-QĐ-PX03-PC07, ngày 8/1/2019 Công an tỉnh Lai Châu

2019

Giải thưởng "Năng lượng bền vững năm 2019"

Quyết định số 1271/QĐ-BCT, ngày 8 tháng 5 năm 2020

Bằng khen Tập đoàn Điện lực Việt Nam HTXSNV năm 2019

Quyết định số 1870/QĐ-EVN, ngày 17/12/2019

Bằng khen Tổng liên đoàn lao động Việt Nam đã có thành tích trong phong trào Xanh- Sạch- đẹp, bảo đảm ATVSLĐ năm 2019

Quyết định số 1797/QĐ-EVN, ngày 18/12/2019

Bằng khen của UBND tỉnh Sơn La V/v có thành tích hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh Sơn La, giai đoạn 2014-2019

Quyết định số 1823/QĐ-UBND, ngày 26/7/2019 của UBND tỉnh Sơn La

Bằng khen của UBND tỉnh Sơn La

Đã có nhiều thành tích đóng góp vào sự phát triển kinh tế- xã hội và công tác an sinh XH tỉnh Sơn La năm 2019

Quyết định số 2513/QĐ-UBND, ngày 10/10/2019 của UBND tỉnh Sơn La

Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua ' Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc" năm 2019.

Quyết định số 77/QĐ-UBND, ngày 30/01/2020


Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang

Các tin khác
Membership Membership:
Latest New User Latest: Nguyễn Tuấn Dũng
Past 24 Hours Past 24 Hours: 0
Prev. 24 Hours Prev. 24 Hours: 0
User Count Overall: 51

Online Now Online Now:
Số người đang online: 19
Thành viên: 0
Tổng số: 19
People Online People Online:
Visitors Visitors:
Members Members:
Total Total:
Tổng số lượt truy cập:
928688