THÔNG SỐ KỸ THUẬT    
Cập nhật: 23/06/2016 11:52
Xem lịch sử tin bài
THÔNG SỐ KỸ THUẬT


NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SƠN LA


Thông số

Khối lượng/Đơn vị

Mực nước dâng bình thường (MNDBT)

215,0 m

Mực nước chết (MNC)

175,0 m

Lưu lượng đỉnh lũ thiết kế

47.000 m³/s

Lưu lượng đỉnh lũ kiểm tra (PMF)

60.000 m³/s

Dung tích toàn bộ hồ chứa

9.260 triệu m³

Dung tích hữu ích

6.504 triệu m³

Dung tích phòng lũ

4.000 triệu m³

Cột nước tính toán

78,0 m

Công suất lắp máy

2400 MW

Số tổ máy

06 tổNHÀ MÁY THỦY ĐIỆN LAI CHÂU


Thông số

Khối lượng/Đơn vị

Mực nước dâng bình thường (MNDBT)

295,0 m

Mực nước chết (MNC)

265,0 m

Lưu lượng đỉnh lũ thiết kế

27.399 m³/s

Lưu lượng đỉnh lũ kiểm tra (PMF)

27.823 m³/s

Dung tích toàn bộ hồ chứa

1.215,1 triệu m³

Dung tích hữu ích

799.7 triệu m³

Dung tích phòng lũ

-

Cột nước tính toán

80,50 m

Công suất lắp máy

1200 MW

Số tổ máy

03 tổ

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang

Các tin khác
Membership Membership:
Latest New User Latest: Nguyễn Tuấn Dũng
Past 24 Hours Past 24 Hours: 0
Prev. 24 Hours Prev. 24 Hours: 0
User Count Overall: 51

Online Now Online Now:
Số người đang online: 25
Thành viên: 0
Tổng số: 25
People Online People Online:
Visitors Visitors:
Members Members:
Total Total:
Tổng số lượt truy cập:
1640504