Tổ chức hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính cho CBCNV TỔ HC-QT-VP    
Cập nhật: 14/04/2017 11:11
Xem lịch sử tin bài
Tổ chức hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính cho CBCNV TỔ HC-QT-VP

Nhằm giúp cho CBCNV tổ HC-QT-VP nắm vững những quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính, chiều ngày 30 tháng 3 năm 2017, Tổ HC-QT-VP đã tổ chức hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính cho CBCNV trong Tổ.

Nhóm Văn thư, lưu trữ chủ trì hướng dẫn, giới thiệu cho toàn thể CBCNV trong tổ nội dung Thông tư 01/2011/TT-BNV ngày19/01/2011 của Bộ Nội vụ quy định về  thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính; Quyết định số 245/QDD-EVN ngày quyđịnh về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam; Quyết định 560/QD-TDSL về việc ban hành quy định thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản áp dụng trong Công ty Thủy điện Sơn La; Hướng dẫn kỹ thuật trình bày văn bản cấp Công ty và cấp Phòng, Phân xưởng; Thực hành soạn thảo văn bản hoàn chỉnh đúng với các thể thức và kỹ thuật theo quy định. Đồng thời đại diện nhóm Văn thư lưu trữ giải đáp những vướng mắc trong quá trình soạn thảo văn bản cho CBCNV trong tổ. Cuối buổi học, CBCNV được làm bài kiểm tra để đánh giá kết quả.

CBCNV thực hành, sửa lỗi văn bản và thảo luận.

Qua hướng dẫn, CBCNV của tổ HC-QT-VP nắm rõ hơn về các thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính nhằm thực hiện thống nhất trong toàn Công ty, góp phần hạn chế các văn bản, giấy tờ hành chính sai quy định, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công việc.

Ảnh & bài: Bùi Thị Thúy Hằng - VPVề trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang

Membership Membership:
Latest New User Latest: Nguyễn Tiến Kiên
Past 24 Hours Past 24 Hours: 0
Prev. 24 Hours Prev. 24 Hours: 0
User Count Overall: 47

Online Now Online Now:
Số người đang online: 81
Thành viên: 0
Tổng số: 81
People Online People Online:
Visitors Visitors:
Members Members:
Total Total:
Tổng số lượt truy cập:
165069