TỔNG HỢP CHI PHÍ THỰC HIỆN ATVSLĐ    
Cập nhật: 11/03/2021 10:45
Xem lịch sử tin bài
TỔNG HỢP CHI PHÍ THỰC HIỆN ATVSLĐ

TỔNG HỢP CHI PHÍ THỰC HIỆN ATVSLĐ

 

Đơn vị: Công ty Thủy điện Sơn La

Năm 2020.

 

TT

Nội dung

Kế hoạch

06 tháng

Cả năm

1

Biện pháp KTAT

1,155

0

1,154

2

Biện pháp KTVS

4,630

0

4,630

3

Phương tiện BVCN

216

0

216

4

Chăm sóc sức khỏe

729

400

329

5

Tuyên truyền, huấn luyện

423

178

245

6

Chi phí khác (ĐGRR, PCTT, PCCC)

2592

73

2591

 

 

 

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang

Membership Membership:
Latest New User Latest: Nguyễn Tuấn Dũng
Past 24 Hours Past 24 Hours: 0
Prev. 24 Hours Prev. 24 Hours: 0
User Count Overall: 51

Online Now Online Now:
Số người đang online: 6
Thành viên: 0
Tổng số: 6
People Online People Online:
Visitors Visitors:
Members Members:
Total Total:
Tổng số lượt truy cập:
1623226