TỔNG HỢP NHÂN LỰC AN TOÀN    
Cập nhật: 11/03/2021 10:40
Xem lịch sử tin bài
TỔNG HỢP NHÂN LỰC AN TOÀN

TỔNG HỢP NHÂN LỰC AN TOÀN

 

Đơn vị: Công ty Thủy điện Sơn La

 Năm 2020

ATVSLĐ Chuyên trách

ATVSLĐ Ban chuyên trách

ATVSV

AT PCCC

AT PCTT

06 tháng

Năm

06 tháng

Năm

06 tháng

Năm

06 tháng

Năm

06 tháng

Năm

2

2

0

0

25

25

2

2

2

2

 


Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang

Membership Membership:
Latest New User Latest: Nguyễn Tuấn Dũng
Past 24 Hours Past 24 Hours: 0
Prev. 24 Hours Prev. 24 Hours: 0
User Count Overall: 51

Online Now Online Now:
Số người đang online: 12
Thành viên: 0
Tổng số: 12
People Online People Online:
Visitors Visitors:
Members Members:
Total Total:
Tổng số lượt truy cập:
1623525