TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG NGƯỜI ĐƯỢC ĐÀO TẠO    
Cập nhật: 11/03/2021 10:44
Xem lịch sử tin bài
TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG NGƯỜI ĐƯỢC ĐÀO TẠO

TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG NGƯỜI ĐƯỢC ĐÀO TẠO

 

Đơn vị: Công ty Thủy điện Sơn La.

 Năm: 2020

 

06 THÁNG

ATĐ

ATVSLĐ

PCCC&CNCH

B2

B3

B4

B5

N1

N2

N3

N4

N5

N6

PCCC

CNCH

50

9

143

60

0

0

0

120

0

0

405

405

 

Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang

Membership Membership:
Latest New User Latest: Nguyễn Tuấn Dũng
Past 24 Hours Past 24 Hours: 0
Prev. 24 Hours Prev. 24 Hours: 0
User Count Overall: 51

Online Now Online Now:
Số người đang online: 11
Thành viên: 0
Tổng số: 11
People Online People Online:
Visitors Visitors:
Members Members:
Total Total:
Tổng số lượt truy cập:
1623233