Thông báo kết quả thi tuyển lao động năm 2020 của Công ty Thủy điện Sơn La Thông báo kết quả thi tuyển lao động năm 2020 của Công ty Thủy điện Sơn La
Cập nhật: 04:00 - 28/05/2020

Thông báo về việc tuyển dụng lao động của Công ty Thủy điện Sơn La Thông báo về việc tuyển dụng lao động của Công ty Thủy điện Sơn La
Cập nhật: 02:55 - 24/04/2020

Hợp tác với Indonesia Hợp tác với Indonesia
Cập nhật: 08:34 - 03/04/2012

Trong lĩnh vực kiểm soát ATTP thủy sản

Hợp tác với EU Hợp tác với EU
Cập nhật: 08:32 - 31/05/2010

Hợp tác trong lĩnh vực thủy sản

Hợp tác với Canada Hợp tác với Canada
Cập nhật: 08:31 - 28/05/2010

Hợp tác trong lĩnh vực thủy sản

Hợp tác với Hàn Quốc Hợp tác với Hàn Quốc
Cập nhật: 08:30 - 24/05/2010

Thỏa thuận hợp tác về kiếm soát chất lượng sản phẩm thủy sản và an toàn thực phẩm

Hợp tác với New Zealand Hợp tác với New Zealand
Cập nhật: 08:29 - 24/05/2010

Thỏa thuận về kiểm soát nhuyễn thể

Membership Membership:
Latest New User Latest: Nguyễn Tuấn Dũng
Past 24 Hours Past 24 Hours: 0
Prev. 24 Hours Prev. 24 Hours: 0
User Count Overall: 51

Online Now Online Now:
Số người đang online: 23
Thành viên: 0
Tổng số: 23
People Online People Online:
Visitors Visitors:
Members Members:
Total Total:
Tổng số lượt truy cập:
631976